TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

karžygys

Reikalavimai: nėra

Kiekvienas naujai užsiregistravęs žaidėjas iškart gauna karžygį.

Karžygys, lygiai taip pat kaip ir kiti kariai, gali būti išsiųstas į kitą gyvenvietę kaip pastiprinimas. Tačiau, priešingai nei visi kiti kariai, kitose Jūsų gyvenvietėse jis gali būti valdomas. Jeigu norite tai padaryti, prieš išsiųsdami jį į kitą gyvenvietę turite pažymėti pasirinkimą „perdislokuoti karžygį“. Kai karžygys nuvyks į kitą Jūsų gyvenvietę, galėsite jį valdyti iš jos.

Priklausomai nuo pasirinktos genties, karžygys įgauną vieną iš pranašumų. Šios galimybės negali būti žaidėjo patobulintos:

 • Romėnai:
  Karžygio stiprumas padidėja 100 taškų (vietoje 80) už kiekvieną išnaudotą tašką plečiant jėgos atributą;
 • Galai:
  +5 greičio, jei karžygys raitas;
 • Germanai:
  Puolant su karžygiu, kiti kariai gali išsinešti iki 20% slėptuvių talpos.
 • Egiptiečiai (Fire & Sand):
  Karžygio resursų gamyba didesnė negu kitų genčių (12 resursų gamybos vienetų).
 • Hunai (Fire & Sand):
  Raitelių armijos su karžygiu juda greičiau.

Kai užsiregistruojate, karžygys turi 4 taškus priskirtus resursų gamybai. Jo papildomos galimybės gali būti plečiamos iki 100-ojo lygio. Kiekvieną kartą karžygio lygiui pakilus, gaunate 4 taškus, kuriuos galite išnaudoti plėsdami karžygio priedus:

 • Jėga:

  Taškai didina karžygio stiprumą puolant ir ginantis. Atkreipkite dėmesį į tai, jog karžygys gali būti laikomas pėstininku arba, jei naudojamas žirgas, raitu kariu.

 • Puolimo priedas:

  Didina visos armijos puolamąją galią. Kiekvienas taškas padidina bendrą jėgą 0.2% (daugiausiai įmanoma pakelti iki 20%). Šis priedas galioja tik tuo atveju, jei karžygys į ataką siunčiamas kartu.

 • Gynybos priedas:

  Didina visos besiginančios armijos gynybos taškus (t.y. visų nuosavų karių, kurie saugo puolamą gyvenvietę - iš kokios konkrečiai gyvenvietės jie atėjo nėra svarbu). Kiekvienas taškas padidina gynybą 0.2% (daugiausiai įmanoma pakelti iki 20%). Šis bonusas galioja tik tuo atveju, kai karžygys yra gyvenvietėje, kuri yra puolama. Priedo nebus paveikti kitų žaidėjų kariai, ginantys puolamą gyvenvietę.

 • Resursai:

  Gali padidinti gyvenvietės, kurioje yra karžygys, valandinę gamybą. Kiekvienas taškas prideda po 9 resursų gamybos vienetus (serveriuose, prasidėjusiuose iki 2019 m. – po 6). Priedą įmanoma taikyti vienam konkrečiam resursui arba visiems resursams vienu metu (kiekvienam resursui po ketvirtadalį). Šį nustatymą galite bet kada pakeisti.

Pastatę 10 lygio karžygio namus, Jūs galite panaudoti karžygį puldami aplink esančias oazes. Pastatui esant 10 lygio, galite užkariauti vieną oazę, praplėtę iki 15-to lygio galėsite turėti dvi, o karžygio namams pasiekus 20-ą lygį, galite turėti net tris. Oazės, kurias norite užkariauti, privalo patekti į 7x7 kvadratą aplink gyvenvietę (ji turi patekti į 7x7 centrą).

Pavyzdys apačioje rodo, kurios oazės (apibraukta raudonai) teoriškai gali būti užkariautos iš juodai pažymėtos gyvenvietės. Pastaba: iš vienos gyvenvietės galite užkariauti daugiausiai 3 oazes

Conquerable oases

Užkariauti žaidėjų jau paimtas oazes taip pat įmanoma. Svarbu turėti laisvą plėtros galimybę karžygio namuose. Puldami oazę nepamirškite kartu išsiųsti karžygio, priešingu atveju puolimas nepavyks. Jeigu oazė, priklausanti kitai gyvenvietei jau turi tris oazes, pirma sėkminga ataka sumažins jos lojalumą nuo 100% iki 0% ir ji iškart taps Jūsų. Jei gyvenvietė turi dvi oazes, kiekvienas sėkmingas puolimas sumažins lojalumą 60%, jei vieną - 40%.

Kiekvienas žaidėjas taip pat gali turėti tik vieną karžygį.

Karžygiui mirus, jis gali būti atgaivintas.

Karžygio lygiai

Patirtis

Patirtis
Lygis Aukos   Lygis Aukos   Lygis Aukos   Lygis Aukos   Lygis Aukos
0. 0   20. 10500   40. 41000
  60. 91500
  80. 162000
1. 50   21. 11550   41. 43050   61. 94550
  81. 166050
2. 150   22. 12650   42. 45150   62. 97650
  82. 170150
3. 300   23. 13800   43. 47300   63. 100800
  83. 174300
4. 500   24. 15000   44. 49500   64. 104000
  84. 178500
5. 750   25. 16250   45. 51750   65. 107250
  85. 182750
6. 1050   26. 17550   46. 54050   66. 110550
  86. 187050
7. 1400   27. 18900   47. 56400   67. 113900
  87. 191400
8. 1800   28. 20300   48. 58800   68. 117300
  88. 195800
9. 2250   29. 21750   49. 61250   69. 120750
  89. 200250
10. 2750   30. 23250   50. 63750   70. 124250
  90. 204750
11. 3300   31. 24800   51. 66300   71. 127800
  91. 209300
12. 3900   32. 26400   52. 68900   72. 131400
  92. 213900
13. 4550   33. 28050   53. 71550   73. 135050
  93. 218550
14. 5250   34. 29750   54. 74250   74. 138750
  94. 223250
15. 6000   35. 31500   55. 77000   75. 142500
  95. 228000
16. 6800   36. 33300   56. 79800   76. 146300
  96. 232800
17. 7650   37. 35150   57. 82650   77. 150150
  97. 237650
18. 8550   38. 37050   58. 85500   78. 154050
  98. 242550
19. 9500   39. 39000   59. 88500   79. 158000
  99. 247500

Dažniausiai užduodami klausimai

Kiek resursų gali panešti karžygys?
- Karžygys resursų panešti negali.

Ar karžygiai yra matomi ataskaitose?
- Taip.

Ar galiu matyti karžygio gebėjimus (atributų paskirstymą) mūšio ataskaitose?
- Ne, tai neįmanoma

Iki kiek galima plėsti kiekvieną karžygio atributą?
- Kiekvienam atributui gali būti skirta daugiausiai 100 taškų

Ar įmanoma ginti gyvenvietę su keliais karžygiais?
- Taip, bet gynybos priedas bus taikomas tik kariams, kurie priklauso žaidėjui, atsiuntusiam karžygį.

Kada karžygys praranda sveikatos taškus?
- Praktiškai po kiekvieno puolimo. Net gyvenvietės be besiginančių karių padaro šiek tiek žalos (dėl valdovų rūmų ir sienos)

Ar karžygys gali būti naudojamas vienas puolant ir ginantis?
- Taip, tačiau tai nerekomenduojama, nes karžygys mirs jei per vieną mūšį jis praras daugiau nei 90 sveikatos taškų.

Kaip apskaičiuojama karžygio patirtis?
- Kiekvienas žuvęs priešininko karys (patirtis = mirusio kario grūdų suvartojimas) mūšyje, kuriame dalyvavo karžygys, yra įskaičiuojamas kaip patirtis. Platesnė informacija apie tai pateikta lentelėje viršuje.

Ar karžygys gauna patirties jei mūšio metu jis miršta?
- Taip, gauna.

Kaip yra dalinama patirtis, jei mūšyje dalyvavo keli karžygiai?
- Patirtis dalinama lygiai.
Pavyzdys: Jei yra 3 karžygiai, kiekvienas iš jų gautų trečdalį (1/3) patirties taškų.

Ar karžygį veikia atnaujinimai, atlikti kalvėje?
- Ne, jie visiškai nepaveikia karžygio.

Kada galiu užkariauti oazes?
- Jums reikia 10 (jei daugiau oazių neturite), 15 (jei turite vieną) arba 20 lygio (jei turite dvi) karžygio namų.

Kiek karžygių galiu turėti?
- Kiekvienas žaidėjas gali turėti tik vieną karžygį. Jam mirus atsiranda galimybė jį atgaivinti.

Ar galiu perkelti savo karžygį į kitą gyvenvietę ir naudoti jį puolant?
- Taip. Jei norite karžygį naudoti kitoje gyvenvietėje, prieš išsiųsdami privalote pažymėti funkciją 'perdislokuoti karžygį'

Kas atsitinka karžygio įgūdžiams ir patirčiai kai jis miršta?
- Nepaisant to, jog jis vėl turės 100% sveikatos taškų, jo įgūdžiai ir patirtis nepasikeis.

Kokiu greičiu atsinaujina karžygio sveikata?
- Įprastai - 10 taškų per dieną. Tačiau tai gali būti padidinta karžygio daiktų pagalba.

Ar aš gausiu daiktų / resursų / sidabro, jeigu karžygys nuotykio metu mirs?
- Ne.

Kaip aš galiu pakeisti savo karžygio gebėjimus?
- Viršutiniame kairiajame kampe matote savo karžygio nuotrauką. Ant jos paspaudę galėsite keisti jo gebėjimus bei resursų priedo paskirstymą.

Koks karys yra karžygys - pėstininkas ar raitininkas?
-  Jei karžygys turi žirgą - kaip raitininkas, jei ne - kaip pėstininkas.

Ar prarandu daiktus, jei karžygys miršta?
- Ne.

Ar aš galiu karžygį pavadinti?
- Žaidime tokios funkcijos nėra.

Kaip prikelti mirusį karžygį?
- Jei taip nutiktų, atverkite karžygio nustatymų puslapį. Čia bus galimybė atgaivinti karžygį. Tam reikia arba resursų arba gyvojo vandens.
Prašome atkreipti dėmesį, jog karžygį galite atgaivinti tik gyvenvietėje su susibūrimo vieta. Jei tai padarysite gyvenvietėje, kurioje jos nėra, po atgaivinimo karžygys bus perkeltas į jo pagrindinę gyvenvietę.

Ar karžygio jėga yra tiek puolimo, tiek gynybos taškai?
- Taip.

Ką reiškia nustatymas "Karžygys bus paslėptas, jei gyvenvietė bus puolama."?
- Tai reiškia, jog karžygys mūšyje nedalyvaus jei gyvenvietė bus puolama. Tačiau jei karžygys yra išsiųstas į kito žaidėjo arba į jūsų gyvenvietę kaip pastiprinimas, jis ją gins net kai ši funkcija įjungta.

Kiek laiko yra gaivinamas miręs karžygys?
- (lygis+1) val., bet ne daugiau nei 24 valandos

Mano karžygys visada miršta. Ką daryti?
-  To išvengsite skyrę daugiau taškų jo jėgai.

Ar gali tokie daiktai kaip tepalas pavogti iš mano karžygio?
- Ne.

Ar įmanoma parduoti ar persiųsti daiktus tarp žaidėjų arba aljanso narių?
- Ne.

Kaip apskaičiuojamas karžygio greitis?
- Formulė tokia: greitis = serverio greitis * karžygio greičio priedas (karžygys + daiktai) * artefakto priedas
Patarimas: vėliavos veikia tik tarp aljanso narių, tačiau batai veikia visiems taikiniams. Jei karžygys keliauja tarp aljanso narių, vėliavos ir batų priedai yra sumuojam, priešingu atveju aktyvus tik batų priedas.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne