TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Problemos su grūdais

Viena iš pirmųjų problemų su kuria susiduria žaidėjai tai resursų lygio kėlimas – ypatingai grūdų produkcijos. Tai dažnai pastebima nuėjus į gyvenvietės apžvalgą ir pamačius resursų gamybą: grūdai: 2 per valandą. Dauguma pastatų, laukų ir karių suvartoja tam tikrą grūdų kiekį. Jis žymimas:Cropusage

Daugelis pastatų resursų telkinių ir pajėgų pastoviai sunaudoja grūdus. Grūdų sunaudojimas žymimas simboliu Consumption, kuris dažnai rodomas šalia sąnaudų statyti.

Pavyzdžiui, 1 lygio medžių kirtavietei reikia: 
 40  100  50 Crop 60  2 

Tai reiškia, kad reikia 40 medienos, 100 molio, 50 geležies iš sandėlio ir 60 grūdų iš klėčio. Taip pat, medžių kirtavietė suvartos 2 grūdus per valandą. Šis grūdų suvartojimas yra didėjantis ir 2 lygio kirtavietei reik papildomo grūdų kiekio per valandą (iš viso 3). Viršuje lango jūs galite pažiūrėt savo išteklius, grūdų produkciją ir grūdų suvartojimą: 

resursu juosta


Norėdami padidinti grūdų gamybą, jums reikia pastatyti grūdų fermą ar malūną, ar kepyklą. Darant prielaidą, jog turėsite pakankamai resursų grūdų fermai. Nes, 1 lygio grūdų fermai reikia 20 grūdų, kad galėtumėte ją pasistatyti.

Neigiama grūdų produkcija ir padariniai

Kai žaidėjas pasigamina daugiau karių nei grūdų pagaminama, tai grūdų gamyba tampa neigiama. Tai reiškia, kad kariai valgys grūdus ir grūdų ištekliai vis mažės. Jei žaidėjas nepapildys grūdų išteklių, prieš jų pasibaigimą, kariai pradės mirti iš bado. Kai grūdų gamyba rodys 0 karių mirimas iš bado sustos.

Kas yra laisvas grūdas?

 Tai grūdo gamyba, kuri leidžia statyti ar patobulinti pastatą ar resursų lauką. Paspaudus and grūdo balanso ikonos (dešiniausia paveikslėlyje viršuje) parodys jūsų kaimo visą grūdo gamybą.

  • Laisvas grūdas yra produkcija minus populiacija
    - Įskaitant Oazes, Malūna ir Kepylą. 
    - Neįtraukia herojaus bonuso ar grūdo pliuso bonuso

Jūs galite pažiūrėti smulkią informaciją kiekvienam kaimui paspaudus ant grūdo balanso ikonos, kaip matote žemiau

produkcijos gamyba


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne