TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Pastatai - susibūrimo vieta

Susibūrimo vieta

Reikalavimai: žaidimo versija 2.5 arba naujesnė

Čia susiburia Jūsų gyvenvietės kariai. Iš šios vietos Jūs galite siųsti juos į tolimus žygius - užkariauti, grobti ar pastiprinti kitus kaimus.

Susibūrimo vietą galima statyti tik specialiai tam skirtoje statybų aikštelėje gyvenvietės centre, žemiau gyvenamojo pastato.

Jeigu ruošiatės užpulti aljanso draugą arba sąjungininką, pasirodo perspėjimas.

Priklausomai nuo susibūrimo vietos lygio galima pasirinkti konkrečius taikinius savo katapultų atakoms:

 • Esant 1-jam lygiui griaunamas tik atsitiktinis taikinys.
 • Esant 3-jam, 5-jam bei 10-jam lygiams atsiranda daugiau taikinių.
 • Esant 10-jam susibūrimo vietos lygiui galėsite pasirinkti taikiniu bet kurį priešo pastatą išskyrus slėptuvę, mūrinę ir spąstinę.
 • Esant 20-jam susibūrimo vietos lygiui galėsite pasirinkti du taikinius vienai katapultų atakai. Du taikiniai pasirenkami, kai atakuoja 20 ir daugiau katapultų (tačiau smūgis bus dukart silpnesnis).
 • Visi žemesnių lygių taikiniai gali būti pasirenkami ir aukštesniuose lygiuose!
1-jo lygio susibūrimo vieta  3-jo lygio susibūrimo vieta 5-jo lygio susibūrimo vieta 10-jo lygio susibūrimo vieta
Atsitiktinai Sandėlis Kepykla Akademija
  Klėtis Plytinė  
    Molio karjeras Kareivinės
    Grūdų ferma Kalvė
    Malūnas Alaus darykla
    Liejykla Ambasada
    Geležies kasykla Didžiosios kareivinės
    Lentpjūvė Didžioji arklidė
    Medžių kirtavietė Karžygio namai
      Arklių girdykla
      Gyvenamasis pastatas
      Turgavietė
      Valdovų rūmai
      Susibūrimo vieta
      Rezidencija
      Arklidė
      Arena
      Rotušė
      Prekybos rūmai
      Iždinė
      Pasaulio stebuklas
      Dirbtuvės

Susibūrimo vietos segtuvai

Jūs rasite 5 skirtingus segtuvus, jeigu atidarysite susibūrimo vietą.

 • Valdymas: šiame segtuve galima pakelti susibūrimo vietos lygį, aktyvuoti/deaktyvuoti karių automatinį patraukimą (tai yra Aukso klubo savybė). 
 • Apžvalga: šiame puslapyje rasite apžvalgą apie karių judėjimus jūsų kaime. Jūs rasite 4 mygtukus aukščiau dešinėje pusėje, kurie leidžia filtruoti išvykstančius ir parvykstančius karius, karius patalpintus kaime arba kaimo oazėse, karius esančius kitų kaimų ar oazių pastiprinime
 • Siųsti karius: šiame puslapyje galite siųsti karius į žygį 
 • Mūšių simuliatorius: jūs galite panaudoti mūšio simuliatorių, kad paskaičiuoti kokius nuostolius patirsite puolant tam tikrą priešininką. Detalizuotą informaciją apie mūšio simuliatorių rasite čia>>
 • Fermų sąrašas: fermų sąrašas yra Aukso klubo savybė. Todėl jūs galite naudotis šiuo segtuvu, tik tuo atveju jei turite aktyvuotą Aukso klubą. Detalią informaciją rasite čia

Karių judėjimo limitas

Pažiūrėkite mūsų Karių Apžvalgos straipsnį dėl informacijos apie karių judėjimus ir galimus apribojimus.

Laukiami puolimai

Laukiami puolimai žymimi skirtingų spalvų skydeliais priklausomai nuo tipo. Ataskaitų antraštės taip pat žymimos spalvomis.

 

Laukiami puolimai

Laukiami puolimai žymimi skirtingų spalvų skydeliais priklausomai nuo tipo. Ataskaitų antraštės taip pat žymimos spalvomis.


Spalvos reiškia:

 • Raudona = Priešo ataka arba reidas
 • Žalia = Atvykstantis pastiprinimas arba nuosavų pajėgų grįžimas
 • Geltona = Išvykstančios pajėgos
 • Violetinė = Pajėgų atvykimas į gyvenvietei priklausančią oazę

Be gyvenvietės, iš kurios atvyksta pajėgos pavadinimo, rodomos jos koordinatės.

Jeigu puolančių karių skaičius mažesnis nei susibūrimo vietos lygis, gynėjui rodomas puolančių karių tipas (bet ne karių skaičius). Prieš tai pateikiamame vaizde pavaizduojami puolantys legionieriai ir karžygys.

Pastato savybes, priklausančias nuo lygio (statybos sąnaudas, generuojamus kultūros taškus) galima rastičia.
Norėdami peržiūrėti išsamią statybos trukmės lentelę, paspauskite šią nuorodą.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne