TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Pastatai - bendra informacija

Žaidimo pradžioje skirkite ypatingą dėmesį resursams. Pažvelkite į gyvenvietę, pasirinkite vieną iš 18 resursų laukų: medžių kirtavietę, molio karjerą, geležies kasyklą arba grūdų fermą. Paspauskite "Statyti 1 lygį".

Vėliau Jums atsiras galimybė statytis daugiau įvairių pastatų, kurių sąrašą pamatysite paspaudus laisvą statybos aikštelę gyvenvietės centre.

Gyvenvietės apžvalga

Jūsų gyvenvietės pagrindas yra resursai. Jų reikia praktiškai viskam. Traviane resursai būna keturių rūšių: mediena, molis, geležis bei grūdai.

Resursų šaltiniai - tai spalvoti langeliai, kuriuos matote paveikslėlyje iškart prisijungę prie žaidimo. Kiekviena gyvenvietė turi 18 tokių langelių. Pirma kiekvieno žaidėjo gyvenvietė visada turi: - 4 medžių kirtavietes (žalios spalvos) - 4 molio karjerus (rudos spalvos) - 4 geležies kasyklas (pilkos spalvos) - 6 grūdų fermas (geltonos spalvos) Kiti sklypai, kuriuose irgi galima įkurti naujus miestus, gali turėti kitokį resursų šaltinių paskirstymą.

Kiekvieno resursų langelio viduje yra baltas apskritimas, tuščias arba su skaičiumi, paprastai nuo 1-jo iki 10-jo (sostinėje - virš 10-jo). Šis skaičius parodo resursų šaltinio lygį. Nuliniame lygyje (langelis be skaičiaus) išgaunama tik 2 atitinkamo resurso vienetai per valandą. Kuo aukštesnis lygis, tuo daugiau resursų yra gaminama. Pakelti lygi galėsite tada, kai turėsite tam pakankamai resursų sandėlyje. Paspauskite ant norimo langelio ir pamatysite maždaug tokį užrašą:

Sąnaudos 1 lygiui statyti:

Po šio užrašo yra nuorodą, kurią paspaudę pradėsite statyti kitą lygį, išleidę statybai atitinkamą kiekį resursų.

šį kryželį matote šalia informacinio užrašo apie vykstančią statybą. Paspaudę jį galite šią statybą nutraukti, tačiau prarasite dalį resursų. (atšaukti)

Gyvenvietės centras

Patekę į jūsų gyvenvietės centrą pamatysite daugelį statybos aikštelių. Kiekvienoje jų galite pradėti statyti norimą pastatą. Paprastai bet kuri aikštelė tinka bet kuriam pastatui statyti, tačiau yra dvi išimtys: susibūrimo vieta ir siena. 

Be slėptuvės, klėties ir sandėlio vienoje gyvenvietėje galima pastatyti tik po vieną kiekvienos rūšies pastatą. Jeigu esate pastatę paskutinio lygio slėptuvę, klėtį arba sandėlį, galite statyti dar vieną - viso tiek, kiek jums reikia.

Būna pastatų įvairios paskirties - ekonominės, politinės, karo. Kiekvieno pastato statybai keliami tam tikri reikalavimai. Plačiau apie tai galite sužinoti perskaitę atitinkamus straipsnius arba pažvelgus į pastatų medį.

Statybai vykstant matysite informacinį užrašą apie tai kas yra statoma ir kiek statyba užtruks. Taip pat šalia matysite raudoną kryželį: (atšaukti). Paspaudę jį galite nutraukti vykstančią statybą, tačiau prarasite dalį resursų.

Pastatų medis

Visų Traviano pastatų schema su statybų reikalavimais. Paspauskite paveiksliuką norėdami pamatyti jį pilnai. Pastaba: Traviano 3-je versijoje turgavietei pasistatyti reikalingas pirmojo lygio sandėlis ir pirmojo lygio klėtis.BuildingtreePastatai

Pastatai ir resursų laukai yra vienas svarbiausių žaidimo aspektų. Jis leidžia gaminti karius, saugoti resursus, stoti į aljansą, prekiauti resursais.

Resursų laukai
Paspausdami pirmą apvalų mygtuką ekrano viršuje galite peržiūrėti resursų laukus. Čia pat rodoma, kiek resursų gaminama per valandą, kiek turite karių (kol kas, tikriausiai, nė vieno). Yra 4 resursų laukų rūšys:

Resursų rūšis Vaizdas Pastaba
Mediena mediena.gif Germanų kariams gaminti reikia daug medienos. Taip pat nemažai šio resurso sunaudosite statydami rezidenciją bei keldami jos lygį.
Molis molis.gif Molis itin reikalingas galų genčiai, jų kariams paruošti. Taip pat santykinai daug molio reikia gyvenvietei vystyti.
Geležis geležis.gif Geležis reikalinga brangiems romėnų kariams ruošti bei sienai mūryti. Todėl romėnai visada stokoja geležies.
Grūdai grūdai.gif Tai yra visų resursų problematiškiausiasis. Pastatų statybai reikalinga žymiai mažiau grūdų, nei visų kitų resursų. Be to, turite ištisus šešis grūdų fermas... Nepaisant to grūdų niekada neužtenka. Taip yra todėl, kad produkcija nuolat sumažėja augant miestui ir didėjant kariuomenei. Kiekvienas naujas pastato arba resursų lauko lygis sunaudoja papildomus grūdus per valandą. Taip pat kas valandą grūdus sunaudoja kariai.
 • Norėdami pastatyti naują resurso lauko lygį, paspauskite atitinkamą vaizdą, po to paspauskite nuorodą "Statyti X lygį". Jeigu nuoroda yra neaktyvi, šalia rašoma, kodėl.

  Stenkitės, kad resursai būtų gaminami tolygiai, o grūdai – perpus. Pavyzdžiui:
  Mediena: 100 vnt./val.
  Molis: 100 vnt./val.
  Geležis: 100 vnt./val.
  Grūdai: 50 vnt./val
  Žinoma, tai yra tik bendras patarimas. Jūs paskirstysite gamybą taip, kaip Jums labiau verčia.

  Pastatai
  Pastatai Traviane leidžia daryti viską išskyrus resursų gaminimo, nes tam yra skirti resursų laukai. Norėdami statyti pastatą, paspauskite antrą iš kairės apvalų mygtuką ekrano viršuje ir pasirinkite laisvą statybos aikštelę gyvenvietės centre. Pasirinkite reikiamą pastatą iš pateikiamo sąrašo. Kai kuriems pastatams statyti keliami tam tikri reikalavimai, t.y. juos galima statyti tik jau pastačius tam tikrus kitus pastatus. Konkrečius reikalavimus galite sužinoti iš straipsnių apie atitinkamus pastatus šiame puslapyje, arba pažvelgus į pastatų medį. Toliau trumpai apibūdinami svarbiausi pastatai.

  Resursų saugojimas: klėtis and sandėlis
  Klėtyje ir sandėlyje yra saugojami resursai tolimesniam panaudojimui. Sandėlyje laikoma mediena, molis ir geležis, o klėtyje tik grūdai. Toliau žaidime be šių pastatų apsieiti negalėsite; taip pat jų buvimas yra būtina sąlyga turgavietei statyti.

  Gyvenamasis pastatas
  Gyvenamasis pastatas yra svarbiausias statinys Traviane. Beveik visų pastatų statybos sąlyga yra tam tikro lygio gyvenamojo pastato buvimas. Be to, kuo aukštesnio lygio yra gyvenamasis pastatas, tuo greičiau vyksta kitų pastatų arba resursų laukų statybos. Dešimtojo lygio gyvenamasis pastatas leidžia griauti kitus pastatus savo gyvenvietėje.

  Kariniai pastatai - kalvė, kareivinės, arklidė, dirbtuvės, karžygio namai, arena, mūrinė sienastatinė tvora ir gynybinis pylimas
  Kariniai pastatai leidžia ruošti, treniruoti bei valdyti kariuomenę. Jų svarbiausi yra susibūrimo vieta ir kareivinės. Plačiau apie tai rašoma skiltyje "Kariuomenės pastatai" bendra informacija. Toliau apibūdinami kai kurie kiti kariniai pastatai.
 • Sienos: romėnų mūrinė siena, galų statinė tvora ir germanų gynybinis pylimas apsaugo gyvenvietę nuo puolančio priešo. Kiekvienas papildomas sienos lygis sustiprina gynybą nuo 3%, 2.5% iki 2%. Papildomai bazinis miesto gynybinis pajėgumas kiekvienu lygiu didėja nuo 6, 8 ir 10 taškų.
 • Patobulinimai: kalvėje galima padidinti savo karių puolimo ir gynybos pajėgumą.
 • Išradimai: akademijoje išrandami nauji karių tipai, kai pastatomi atitinkami pastatai jiems gaminti.
 • Parengimas: kareivinėsearklidėje ir dirbtuvėse gaminami kariai.
 • Karžygiai ir oazės (galioja tik 3-jai žaidimo versijai): žemėlapyje galite pamatyti slėnius, kuriuose gyvena laukiniai žvėrys. Jūsų karžygys gali užkariauti tokią oazę, tai padidins Jūsų resursų gamybą. 
 • Greitis: kai pradėsite užpulti nutolusius taikinius, pajusite, kiek svarbus yra greitis. Pastatykite areną, ir kariai, praėję 30 langelių atstumą, pradės judėti greičiau.

Pramoniniai pastatai: lentpjūvė, plytinė, liejyklamalūnas and kepykla
Šie pastatai padidina tam tikros rūšies resursų laukų gamybą. Kiekvieną resurso rūšį atitinka atskiras pramoninis pastatas; grūdų gamyba ir apdorojimas turi papildomą grandį.

 • Mediena: lentpjūvė leidžia padidinti medienos, gaunamos kirtavietėse, gamybą iki +25%, priklausomai nuo lentpjūvės lygio. Reikalavimas statybai: bent viena 10-jo lygio medžių kirtavietė.
 • Molis: plytinė leidžia padidinti molio, gaunamo karjeruose, gamybą iki +25%, priklausomai nuo plytinės lygio. Reikalavimas statybai: bent vienas 10-jo lygio molio karjeras.
 • Geležis: liejykla leidžia padidinti geležies, gaunamos kasyklose, gamybą iki +25%, priklausomai nuo liejyklos lygio. Reikalavimas statybai: bent viena 10-jo lygio geležies kasykla.
 • Grūdai: malūnas leidžia padidinti grūdų, auginamų fermose, gamybą iki +25%, priklausomai nuo malūno lygio. Reikalavimas statybai: bent viena 5-jo lygio grūdų ferma. O kai turėsite 10-jo lygio grūdų ferma, galėsite statyti kepyklą, pridedančią dar +25% prie pagrindinės gamybos.

Plėtra - valdovų rūmai ir rezidencija
Jūsų pirmajai gyvenvietei besivystant atsiranda poreikis naujoms gyvenvietėms įkurti. Tam reikia sukurti kolonistus. Kolonistai kuriami gyvenvietėje, turinčioje laisvų plėtros pozicijų. Šias užtikrina 10-jo, 15-jo, 20-jo lygio valdovų rūmai arba 10-jo ir 20-jo lygio rezidencija.

Prekyba - turgavietė and prekybos rūmai
Aktyviai žaisdami, visada turite resursų atsargų disproporciją. Šiai problemai išspręsti prekiaukite su kitais žaidėjais turgavietės pagalba. Galėsite padidinti prekeivių talpą pastatydami prekybos rūmus.

Pastatų kodai (Buildings IDs)

Pastatų kodai (gids)
gid Pastatas   gid Pastatas   gid Pastatas
1 Medžių kirtavietė   17 Turgavietė   32 Gynybinis pylimas
2 Molio karjeras   18 Ambasada   33 Statinė tvora
3 Geležies kasykla   19 Kareivinės   34 Mūrinė
4 Grūdų ferma   20 Arklidė   35 Alaus darykla
5 Lentpjūvę   21 Dirbtuvės   36 Spąstinė
6 Plytinė   22 Akademija   37 Karžygio namai
7 Liejykla   23 Slėptuvė   38  Didysis sandėlis
8 Malūnas   24 Rotušė   39  Didžioji klėtis
9 Kepykla   25 Rezidencija   40  Pasaulio stebuklas
10 Sandėlis   26 Valdovų rūmai   41 Arklių girdykla
11 Klėtis   27 Iždinė   42  Akmenų siena
13 Kalvė   28 Prekybos rūmai   43 Komandinis punktas
14
 Arena   29 Didžiosios kareivinės   44 Laikina siena
15 Gyvenamasis pastatas   30 Didžioji arklidė   45 Vandentiekis
16 Susibūrimo vieta   31 Mūrinė siena  


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne