TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Kaip atimti artefaktą iš natarų?

Tam, kad atimtumėte artefaktą, turite atakuoti (ne reidu) natarų kaimą, kuriame yra artefaktas, naudojant armiją ir karžygį, ir visiškai sugriauti iždinę. Kaime iš kurio puolate turite turėti paruoštą iždinę. Puolančioje kariuomenėje turi būti Jūsų karžygis, ir jis turi likti gyvas, kitaip atimti artefakto nepavyks. Gyvenvietės poveikio artefaktui saugoti reikia 10-jo lygio iždinės, account'o poveikio ir unikaliam artefaktui - 20-jo lygio iždinės.

Artefaktai Natarų kaimuose visada patalpinti 20 lygio iždinėse, išskyrus Statybų planus, kurie yra saugomi 10 lygio iždinėse. Paprastai artefaktas yra gerai ginamas, todėl ruošiantis užkariauti artefaktą būtų prasminga pasinaudoti mūšio simuliatoriumi susibūrimo vietoje - apskaičiuokite, kiek karių ir katapultų teks siųsti, kad sugriautumėte priešo iždinę ir sėkmingai atimtumėte artefaktą.
Natarų gynyba skiriasi kiekviename serveryje ir yra paremta top 100 offerių serveryje armijų dydžiu. 

Pastebėjimas: Kaimai kurie turi artefaktus negali būti sunaikinti, kad dingtų nuo žemėlapio. Ši apsauga bus nuimta, kai artefaktas bus užkariautas ar perkeltas. 


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne