TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Gyvenviečių užkariavimas

Paruošimas

Senatoriaus, germanų vado arba kunigaikščio gavimas:
Kad gautumėte vieną iš jų, Jums reikės jį atrasti savo akademijoje, kuri turi būti 20 lygio. Jums taip pat reikia 5 lygio susibūrimo vietos, kaip germanui, arba 10 lygio, jeigu esate galas arba romėnas. Po to, kai jį atrandate, jau galite jį statyti savo valdovų rūmuose arba rezidencijoje, jeigu joje jau nesate statę kolonistų.

  • Senatorius (romėnas) yra labiau iškalbus ir įtikinantis. Jis gali sumažinti ištikimybę (lojalumą) nuo 20% iki 30% kiekvieną kartą.
  • Germanų vadas (germanas) yra pigesnis ir gali sumažinti ištikimybę nuo 20 iki 25%.
  • Kunigaikštis (galas) yra 20% greitesnis už kitus ir gali sumažinti ištikimybę nuo 20 iki 25%.
  • Vietininkas (hunai) yra pigus ir gali nustebinti. Jis sumažina lojalumą nuo 15% iki 30%.
  • Nomarchas (egiptiečiai) yra brangiausias. Jis gali sumažinti lojalumą nuo 20% iki 25%.

Gyvenvietė bus užkariauta, kai ištikimybė buvusiam valdovui pasieks 0%, ir civiliniai gyventojai nuspręs prisidėti prie jūsų imperijos. Ištikimybės sumažinimo reikšmės yra nurodytos optimistiniu variantu, nes dėl moralės priedo tiek daug ištikimybės sumažinti kas kart jiems gali nepavykti. Po to kai ištikimybė pasiekė 0% jūsų pagrindinis karys - senatorius, germanų vadas arba kunigaikštis - pradings, o kariai saugoję jį pasiliks gyvenvietėje jai apsaugoti.

Puolimas

Užkariaujamos gyvenvietės:
Tik tos gyvenvietės, kurios nėra sostinės, gali būti užgrobtos, nesvarbu kuriose yra valdovų rūmai.

Pastaba: Jūs galite užkariauti kaimą tik nugriovę rezidenciją ar valdovų rūmus , jeigu turite pakankamai kultūros taškų ir jeigu kaimas, kurį jūs norite užgrobti, nėra sostinė. Užkariavimas taipogi suveiks tik tuo atveju, jeigu puolančiam ir besiginančiam žaidėjui bus taikomas CON1 sąsajos tipas (plačiau).
 
Puolimo bangos:
Užkariavimas turėtų susidaryti iš bangų, nes siųsti visus karius iškart yra neapdairu. Pirma banga, vadinama išvalomoji, panaikina visus gynėjus. Antra banga - katapultos griauna rezidenciją or valdovų rūmus. Tik pačioje pabaigoje turėtų būti siunčiamas senatorius, germanų vadas arba kunigaikštis.
Tarkime, kad Jūs turite 3000 imperionų, 60 katapultų ir 2 senatorius:

1. 2700 imperionų atakuodami išvalo priešininko karius.
2. 150 imperionų ir katapultos griaus rezidenciją ar valdovų rūmus. Tai taip pat turi būti ataka, nes kitaip katapultos nešaudys!
3. 150 imperionų ir senatoriai vėl puola atakos būdu, nes kitu atveju senatoriai neatliks savo darbo.

Kartokite žingsnius 1 ir 3 kiek tiek reikės. Nepamirškite išžvalgyti, ar jūsų auka neatsistatė rezidencijos ar valdovų rūmų!

Pastaba: Visi unikalūs genčių pastatai (sienosspąstinė arba alaus darykla) bus sugriauti ir juos reikės statyti iš naujo. Jeigu iš užkariautos gyvenvietės dar seno savininko buvo įkurtos ar užkariautos kitos gyvenvietės, atitinkamos plėtros pozicijos bus laikomos išnaudotomis ir toliau. Kiekvienas užkariavimas sukelia visų pastatų sumažėjimą vienu lygiu.

Po puolimo:

Atstatykite rezidenciją ar valdovų rūmus kaip galima greičiau tam, kad pakeltumėte ištikimybę. Taip pat tame kaime turėkite rimtą armiją, pasiruošusią gintis, ir keletą šnipų. Gyvenvietės lojalumo prieaugis per valandą yra lygus 2/3 valdovų rūmų arba rezidencijos lygiui. Pavyzdžiui, esant 6 rezidencijos arba valdovų rūmų lygiui lojalumas per valandą auga 4%. 

Gyvenvietei užkariavus, visos jai priklausančios pajėgos įskaitant pastiprinimus bei esančius kelyje, dingsta. Be to pradingsta visi išradimai akademijoje ir griuna sienos. Jeigu užkariaujama kitos genties gyvenvietė, tuomet kartu griuna visi unikalūs genčių pastatai, tokie kaip arklių girdykla.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne