TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Pasaulio stebuklas

Pasaulio stebuklas

Reikalavimai: Pasaulio Stebuklo kaimas (užkariautas iš Natarų tautos)

 

Kas yra Pasaulio stebuklas?

Pasaulio stebuklas, angliškai vadinamas 'Wonder of the World' arba sutrumpintai 'WW', yra tikrai stebuklingas statinys. Jis statomas, siekiant laimėti serverį. Kiekvienas Pasaulio stebuklo lygis reikalauja tūkstančių, o kartais ir milijonų resursų. Nuorodą į statybos trukmę ir konkrečias sąnaudas Jūs rasite šio straipsnio apačioje. Iš to galite įsitikinti, jog pavieniai žaidėjai nepajėgūs įveikti tokių milžiniškų sąnaudų. Netgi vienam aljansui būtų sunku pačiam jį pastatyti, kadangi vien pastatymo mažai, bet reikia jį dar apginti nuo priešo, ir tam reikalinga atitinkama kariuomenė.

Pasaulio stebuklų gyvenvietės

T4 žaidimo versijoje natarai atsiranda serveryje nuo pat raundo pradžios. Jie pradžioje užima 8 kaimus už pilkosios zonos ribų (su 50% daugiau gynybinių karių juose) ir 6 kaimais pilkojoje zonoje, žemėlapio centre. Bet jie gali išplėsti savo imperiją. Ypač, išsitrynusių žaidėjų kaimai pavirs į Natarų gyvenvietes, taigi jie gali užgrobti teritorijas ir už pilkosios zonos ribų. Tačiau, iš tų visų kaimų, tik 14 kaimų yra Pasaulio Stebuklo kaimai. Be Natarų sostinės (kuri visada įsikuria 0/0 koordinatėse) bet kurie Pasaulio Stebuklo kaimai gali būti užkariauti ir atitinkamai panaudoti pastatyti garsųjį Pasaulio stebuklą. 

Papildoma informacija apie Pasaulio stebuklų gyvenvietes  

Nė vienoje iš 13 natarų gyvenviečių nėra nei rezidencijos arba valdovų rūmų, nei gynybinių sienų. Tai svarbu turėti omenyje, ruošiantis užpulti natarus - juk galite veltui prarasti krūvą resursų ir katapultų, jei puolant nustatysite rezidenciją arba valdovų rūmus kaip taikinį. 

Šioje gyvenvietėje neįmanoma panaudoti aukso jokiems tikslams - nei automatiniam resursų keitimui, nei greitajai statybai. Tačiau galima pastatyti į statybos eilę du Pasaulio stebuklo lygius.

Taip pat, Pasaulio Stebuklas gali būti užvadintas kai pasiekia 1 lygį.  Istorijoje buvo daug epinių Pasaulio Stebuklo vardų ir keli visiškai nevykę, tad pasirinkite protingai. Vardas negali būti pakeistas kai Pasaulio Stebuklas pasiekia 11 lygį. 

Pasaulio Stebuklo kaimai negamina kultūros taškų. Taigi, jei žaidėjas užkariaus Pasaulio Stebuklo kaimą, tas kaimas nesukurs jokių kultūros taškų, nepaisant ką tame kaime pastatysite. 

Statybos trukmė Pasaulio Stebuklo kaimuose yra du kartus greitesnė nei normaliame kaime. 

Kai žaidime atsiras statybų planai, kariai Pasaulio Stebuklo kaime ims suvartoti tik 50% grūdo. 

Natarų planų kaimai (Natarų Oazės)

Natarų planų kaimai, taip pat žinomi kaip Natarų Oazės, yra kaimai, kurie saugo Pasaulio Stebuklų planus. Šie kaimai (jie yra kaimai, ne oazės) atsiranda nustatytu laiku nuo serverio starto.

Statybų planai yra išmetami kažkur arti šioms šioms koordinatėms:

 

Žemėlapio dalis

Koordinatės

Šiaurės vakarai

(-18|30)

(-35|4)

(-45|37)

Pietvakariai

(-26|-25)

(-10|-57)

(-55| -20)

Šiaurės Rytai 

(33|12)

(12|33)

(10|56)

(55|20)

Pietryčiai

(30|-20)

(4|-35)

(44|-37)

 *Dėmesio* Jei kaimo įsikūrimo vieta yra užblokuota kito kaimo, statybų planai bus išmesti artimiausiose įmanomuose koordinatėse. Veidrodinis statybų planas irgi bus perkeltas per tą patį langelių skaičių.  

 Pavyzdžiui:  Jeigu Šiaurės-Vakarų planas  -35|4 yra užblokuotas su kaimu tai jis gali persikelti į -35|6. Tada priešingas Pietryčių planas, kad atitikų, irgi bus pajudintas į 6|-35.

Įmanoma, jog planams reikės persikelti į ganėtinai didesnį atstumą nuo paskelbtos pozicijos. Ypac didesniuose ar didesnio aktyvumo serveriuose. 

Jūs galite užgrobti statybų planą tuo pačiu būtu, kaip užgrobiami artefaktai iš Natarų ar vėliau iš kitų žaidėjų. 

An announcement will be made to the entire server upon login that the Natar plans have spawned on the server.

Why Wonder of the World construction plans are IMPORTANT

WW plans are extremely important. In order to begin building a WW in a WW village, the player who owns the WW village must first have a WW building plan. A single building plan will allow the owner of a WW village to build the WW all the way from level 0 to level 49. However, in order for the player to build the WW past level 49 through level 100, another player inside the WW holder's immediate alliance MUST own a second WW plan. This can be ANY other player inside the alliance.

It will not work after level 49 if only the builder has two plans, those count as one plan as they are in same account.

 The plans have to be active construction plan artifacts, inactive ones will not work.

How to obtain a Wonder of the World plan from the Natars OR another player that already has them

In order to “steal” a Wonder of the World plan from either a Natar building plan village, or another player a simple formula must be followed:

1. The player who is going to take the plans MUST have a level 10 Treasury in the village they are attacking out of.

2. The Treasury of the village the plans are being held in (either held by the Natars or another player) MUST be destroyed before the plans can be taken.

3. A Hero sent from the village with the level 10 Treasury must survive the attack after the enemy Treasury is destroyed, because only a Hero can carry a Wonder of the Worldonstruction plan.

This can be done at anytime and in any logical order. One person could clear the enemy plan village, a second person could destroy the enemy treasury, a third person could send a hero from a village with a level 10 treasury and take the plans. Or, one person could do it all.

The servers will end when one of these events takes place, whichever comes first

  • A player builds a Wonder of the World level 100.
  • The Natars, who will start building their Wonder of the World at a set amount of days after the server started, build their Wonder of the World to level 100. After reaching level 75, every Natarian warrior is needed, so there is no one left to attack competing Wonder of the Worlds which belong to any other player.

 

The level dependent attributes (such as construction costs and generated culture points) can be found here.

For the full table of construction times click

this link for server with 1x speed

this link for server with 2x speed and 

this link for server with 3x speed and 

this link for server with 5x speed.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne