TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Fire and Sand: regionai ir pergalės taškai

Nuo 2014 m. kasmetinėse specialiose laidose žaidimas vyksta senovės Europos žemėlapyje, padalintame į  87 regionus. Specialiosios 2017 m. žaidimo laidos „Fire and Sand“ žemėlapis yra mažesnis ir sudarytas iš 401 x 401 dydžio, o ne įprastinių versijų 801 x 801 dydžio langelių.

Regionai, apgyvendinimas ir valdymas

Aljansai gali valdyti 87 nepriklausomus regionus. Tai jiems leidžia rinkti pergalės taškus ir aktyvuoti senovines galias (artefaktus).

Tad kaip galima užvaldyti regioną? Pirmiausia jį reikia atrakinti. Tai nutinka, kai 5 geriausi aljansai vietovėje kartu turi bent 4000 gyventojų. Kitų aljansų populiacija, aljansams nepriklausantys ar pašalinti žaidėjai, blokuoti ir esantys atostogose žaidėjai ir natarų kaimai neįskaičiuojami. Regioną atrakinus, jo vėl užrakinti negalima, net jeigu jame lieka mažiau nei 4000 gyventojų. Tačiau jei populiacija nukrenta žemiau 4000 gyventojų, regionas nustoja generuoti Pergalės taškus ir regiono galia deaktyvuojama. 

Naujus kaimus galima įkurti tik atrakintuose regionuose ir besiribojančiuose su atrakinais regionais. Vienintelė šios taisyklės išimtis – keli regionai centre, kur įsikuria nauji žaidėjai ir kur visada galima įkurti naujus kaimus.

Jeigu vienam aljansui pavyksta pasiekti, kad jo gyventojų skaičius atrakintoje vietovėje viršytų 50 proc. (skaičiuojami tik 5 geriausiems aljansams šioje vietovėje priklausantys kaimai), jis pradės valdyti šią vietovę. Tai užtrunka 24 valandas. Jeigu aljanso nariai sugeba išlaikyti daugumą, jie ima valdyti regioną.

Informacija apie regiono gyventojus ir kiek jų priklauso 5 geriausiems aljansams rodoma kortelėje „Statistika“ > „Regionai“ ir visose regionuose esančiose ambasadose. Atminkite, kad skilties „Vietovės gyventojai“ statistikoje rodoma, kiek gyventojų vietovėje turi 1 geriausias aljansas, o ne visas vietovės gyventojų skaičius.

Toliau pateikiama veiksmų su vietovėmis principų apžvalga:

Regiono būsena

Kaip pasiekti

Efektai

Užrakintas

Pradžioje visi regionai būna užrakinti.

Jeigu regopmas nesiriboja su atrakintu regionu arba nėra vienas iš centre esančių regionų, jo apgyvendinti negalima.

Atrakintas

5 geriausi aljansai regione  privalo bendrai turėti 4000 gyventojų.

Gali būti apgyvendintas ir užkariautas. Negali būti iš naujo užrakintas.

Užkariautas

Vienas iš aljansų turi pasiekti, kad tame regione jo gyventojų būtų daugiau nei 50 proc. iš 5 geriausių aljansų gyventojų.

Gali tapti vėl atrakintu, jeigu aljansas netenka daugumos.

Apsaugotas

Aljansas turi išlaikyti daugumą be pertraukos 24 valandas.

Valdančio aljanso nariai gali aktyvuoti senovinę regiono galią (jeigu regionas ją turi), o aljansas gauna pergalės taškų.

Senovinės galios ir pergalės taškai

Senovine regiono galia (jeigu regionas ją turi) gali pasinaudoti visi regioną valdančio aljanso nariai. Senovinei galiai aktyvuoti žaidėjas privalo turėti iždinę: 10 lygio (mažai, su kaimu susijusiai galiai) arba 20 lygio (su paskyra susijusiai galiai). Galią aktyvuoti galite bet kuriame kaime – jis neprivalo būti tame pačiame regione, iš kurio gauta galia.

Aktyvuoti galite po vieną galią kiekviename kaime, bet vienai paskyrai leidžiama naudoti tik vieną žaidėjo poveikio galią. Aktyvuota galia veikia 24 valandas. Po to, jeigu šis regionas vis dar priklauso aljansui, galią galima aktyvuoti iš naujo. Vienas aktyvavimas per dieną yra nemokamas; visi kiti papildomi kainuoja po 5 (su kaimu susijusios galios atveju) ar 10 (su paskyra susijusios galios atveju) auksinių.

Galia gali tapti neaktyvi ir tokiomis aplinkybėmis:

 • jeigu netekote kaimo, kuriame ji buvo aktyvuota;
 • jeigu jūsų aljansas nebevaldo galią turinčio regiono.

Senovinės galios yra labai naudingos, bet jos nėra vienintelė nauda, gaunama valdant regionus. Norėdamas laimėti, jūsų aljansas turi rinkti pergalės taškus. Kiekvieną regiono valdymo dieną aljansas gauna pergalės taškų. Jų skaičius priklauso nuo regiono:

 • unikali galia – 10 taškų per dieną;
 • didelė galia – 30 taškų per dieną;
 • maža galia – 50 taškų per dieną;
 • jokios galios – 100 taškų arba (Delphi regionas) 200 taškų per dieną

Metiniuose specialiuosiuose serveriuose tarp regionų galių daugiau nebėra Kvailio artefakto atitikmens. 

Laimi aljansas, žaidimo pabaigoje surinkęs daugiausia pergalės taškų. Specialiosios laidos „Fire and Sand“ žaidimas trunka 200 dienų ir jame nėra pasaulio stebuklų.

Codex Victoria 

Jei regioninė populiacija nukris žemiau 4000 , regionas nustos gaminti Pergalės taškus ir neduos regioninės galios.
Regionas vis dar bus užkariaujamas/ atrakintas/ užkariautas / užimtas, užkariavimo laikmačio mechanika nepaveikiama. Vienintelis pokytis, kad Pergalės taškai sustoja ir galios nėra rodomos iždinėse.

Pavyzdys 1:

 • Regionas atrakintas, bet populiacija vėl nukrenta žemiau 4000 ribos. 
 • Esant žemiau 4000 populiacijos aljansas pasiekia >50% regiono kontrolės.
 • Užkariavimo laikmatis įsijungia. Bet regiono žinutė "per maža populiacija" yra rodoma.
 • 4000 populiacija pasiekiama vėl.
 • Užkariavimo laikmatis dabar yra matomas.

Pavyzdys 2:

 • Regionas yra atrakintas.
 • Aljansas A užkariavo regioną.
 • Žaidėjas B naudoja senovines regiono galias.
 • Regiono populiacija nukrent žemiau 4000 populiacijos.
 • Aljansas A negauna pergalės taškų iš regiono ir negali naudoti to regiono senovinių galių.
 • Žaidėjas B vis dar turi aktyvias senovines galias, jos nėra atšauktos. Jis tiesiog negali pakartotinai aktyvuoti šias galias, kai efektas pasibaigs.
 • Regiono populiacija vėl paauga virš 4000 populiacijos.
 • Aljansas A pradeda vėl gauti Pergalės Taškus ir gali vėl aktyvuoti senovines galias.

Regionų žemėlapis


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne