TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Naujokų magistras

Romėnų magistras:

Romėnų magistras

Germanų magistras:

Germanų magistras

Galų magistras:

Galų magistras

Jūsų naujoje gyvenvietėje Jus pasitiks Naujokų magistras:

Naujokų magistro pasisveikinimas

Naujokų magistras padės Jums greita išmokti tvarkyti savo ūkį. Įyvkdžius Magistro užduotis, gausite paramos, kuri padės Jums greičiau vystytis. Norėdami pradėti vykdyti užduotis, paspaskite nuorodą "Pire užduoties" po Magistro paveikslėliu.

Jei paspausite norodą "Turite laisvo laiko; apsidairykite aplinkui", tuomet galėsite pradėti vykdyti Magistro užduotis vėliau. Tereikės paspausti Naujokų magistro paveikslą kairėje puslapio pusėje ir pasirinkti nuorodą "Vykdyti pirmą užduotį".

Užduočių sąrašas

Pradžiamokslis

Kova

Ekonomika

Plėtra

Užduotys ir apdovanojimai už jas

Pradžiamokslis


Apmokymai 02

Užduotis:

 • Uždaryti apmokymų langą
 • Paspauskite užduočių magistrą ir atidarykite langą.
 • Išjungti pagalbos galimybę

Gavote:

Molio karjeras Lygis 1


Medžių kirtavietė

Užduotis:

 • Aktyvuokite miško lauką, paspaudus
 • Užsakykite 1 lygio medžių kirtavietės statybas

Gavote:

Pabaigti medžių kirtavietės 1 lygio statybas nedelsiant


Patobulinti medžių kirtavietė

Užduotis:

 • Atidarykite 1 lygio medžių kirtavietę
 • Užsakykite 2 lygio medžių kirtavietės statybas

Gavote:

Pabaigti medžių kirtavietės 2 lygio statybas nedelsiant


Pastatykite grūdų fermą

Užduotis:

 • Paspauskite grūdų lauką ir atidarykite jį
 • Patobulinti grūdų fermą iki 1 lygio

Gavote:

Nedelsiant užbaikite 1 lygio grūdų fermos statybas ir patobulinkite iki 2 lygio


Karžygio gamyba

Užduotis:

 • Paspauskite karžygio atvaizdą kad atidaryti aprašymą ir parametrus
 • Pakeiskite resursus į molį ir išsaugokite

Gavote:

clay 200


Įeikite į gyvenvietę

Užduotis:

 • Įeiti į gyvenvietę dabar

Pastatyti sandėlį

Užduotis:

 • Atverskite statybos menių ir pasirinkite infrastruktūros grupę
 • Įsakykite statyti 1-jo lygio sandėlį.

Gavote:

Travian Pliusas 24 val.


Susibūrimo vieta

Užduotis:

 • Paspauskite susibūrimo vietos statybos aikštelę
 • Įsakykite statyti 1-jo lygio susibūrimo vietą

Gavote:

gold2


Užbaigti nedelsiant

Užduotis:

 • Užbaigti statyba tučtuojau

Gavote:

gold10


Pradėti nuotykį

Užduotis:

 • Nusiųskite karžygį į jo pirmą nuotykį.

Gavote:

Jūsų karžygys akimirksniu grįžta iš nuotykių.


Ataskaitos

Užduotis:

 • Atidarykite ataskaitų sąrašą
 • Perskaitykite nuotykio ataskaitą

Gavote:

ointment10


Karžygio gydymas

Užduotis:

 • Norėdami atversti inventorių, paspauskite karžygio paveikslą
 • Norėdami panaudoti tepalus, paspauskite juos inventoriuje

Gavote:

Be to, karžygys gauna 20 patirties taškų.


Sąsajos pagalba

Užduotis:

 • Atverskite vartotojo sąsajos pagalbą ir pastudijuokite žaidimo sąsają.

Gavote:

lumber 270 clay 300 iron 270 crop 220


Kova


Kitas nuotykis

Užduotis:

 • Eiti į kitą nuotykį.

Gavote:

30 karžygio patirties taškų


Pastatyti slėptuvę

Užduotis:

 • Pasistatykite savo mieste slėptuvę

Gavote:

lumber 130 clay 150 iron 120 crop 100


Įvykdykite 5 nuotykius

Užduotis:

 • Įvykdykite penkis nuotykius

Gavote:

ointment 15 Tepalai


Pasistatykite kareivines

Užduotis:

 • Pasistatyti kareivines

Gavote:

lumber 110 clay 140 iron 160 crop 30


Jėga

Užduotis:

 • Skirkite bent vieną tašką jėgos tobulinimui

Gavote:

lumber 190 clay 250 iron 150 crop 110


Treniruoti karius

Užduotis:

 • Paruošti du karius kareivinėse

Gavote:

cage1


Mūrinė siena

Užduotis:

 • Pasistatyti fortifikaciją aplink miestą.

Gavote:

lumber 120 clay 120 iron 90 crop 50


Užpulti oazę

Užduotis:

 • Paspauskite laisvą oazę žemėlapyje ir užpulkite ją.

Gavote:

2 bazinio tipo kariai


Plėsti kareivines

Užduotis:

 • Plėsti kareivines iki 3-jo lygio

Gavote:

lumber 440 clay 290 iron 430 crop 240


Statyti akademiją

Užduotis:

 • Statyti akademiją dabar

Gavote:

lumber 210 clay 170 iron 245 crop 115


Pastatyti kalvę

Užduotis:

 • Pastatyti kalvę

Gavote:

lumber 500 clay 400 iron 700 crop 400


Išrasti karių tipą

Užduotis:

 • Išrasti naujų karių tipą

Gavote:

lumber 450 clay 435 iron 515 crop 550


10 nuotykių

Užduotis:

 • Užbaigti 10 nuotykių

Gavote:

silver500


Aukcionai

Užduotis:

 • Sukurti pasiūlymą arba padaryti statymą aukcione.

Gavote:

lumber 280 clay 120 iron 220 crop 110


Patobulinti karius

Užduotis:

 • Patobulinkite karius kalvėje

Gavote:

bandage10


Ekonomika


Geležies kasykla

Užduotis:

 • Pradėkite statyti geležies kasyklą

Gavote:

+25% bonusas visų rūšių resursų gamybai vienai dienai


Daugiau resursų

Užduotis:

 • Pastatykite dar po vieną pirmo lygio kiekvienos rūšies resursų telkinį.

Gavote:

lumber 160 clay 190 iron 150 crop 70


Klėtis

Užduotis:

 • Pasistatykite klėtį

Gavote:

lumber 250 clay 290 iron 100 crop 130


Viską - iki 1-jo lygio

Užduotis:

 • Išplėskite visus savo resursų telkinius iki 1-jo lygio.

Gavote:

lumber 400 clay 460 iron 330 crop 270


Iki 2-jo!

Užduotis:

 • Užkelkite po vieną resursų telkinį iki 2-jo lygio.

Gavote:

lumber 240 clay 255 iron 190 crop 160


Turgavietė

Užduotis:

 • Pasistatykite turgavietę

Gavote:

lumber 600


Prekyba

Užduotis:

 • Sukurti nuosavą pasiūlymą rinkoje arba priimti tinkamą kito žaidėjo pasiūlymą.

Gavote:

lumber 100 clay 99 iron 99 crop 99


Viską - į 2-jį

Užduotis:

 • Išplėsti visus resursų telkinius iki 2-jo lygio

Gavote:

lumber 400 clay 400 iron 400 crop 200


3-jo lygio sandėlis

Užduotis:

 • Užkelti sandėlį į 3-jį lygį

Gavote:

lumber 620 clay 730 iron 560 crop 230


3-jo lygio klėtis

Užduotis:

 • Plėsti klėtį iki 3-jo lygio

Gavote:

lumber 880 clay 1020 iron 590 crop 320


Malūnas

Užduotis:

 • Užkelkite vieną grudų fermą iki 5-jo lygio
 • Pastatykite 1-jo lygio malūną

Gavote:

Malūnas Lygis 2

Jeigu jau turite 2 ar aukštesnio lygio malūną, gaunamas alternatyvus atlygis - resursai už 2 lygio malūną:
lumber 900 clay 790 iron 685 crop 2230


Viską iki 5-jo

Užduotis:

 • Užkelkite visus resursų telkinius iki 5-jo lygio

Gavote:

+25% bonusas visų rūšių resursų gamybai vienai dienai


Plėtra


Peržiūrėti statistiką

Užduotis:

 • Atverskite statistiką ir palyginkite save su kitais žaidėjais

Gavote:

lumber 90 clay 120 iron 60 crop 30


Pakeisti gyvenvietės pavadinimą

Užduotis:

 • Pakeiskite miesto pavadinimą.

Gavote:

33 kultūros taškų


3-jo lygio gyvenamasis pastatas

Užduotis:

 • Išplėskite savo gyvenamąjį pastatą iki 3-jo lygio

Gavote:

lumber 170 clay 100 iron 130 crop 70


Statyti ambasadą

Užduotis:

 • Statyti ambasadą

Gavote:

lumber 215 clay 145 iron 195 crop 50


Atversti žemėlapį

Užduotis:

 • Atverskite žemėlapį meniu pagalba.

Gavote:

lumber 90 clay 160 iron 90 crop 95


Perskaityti žinutę

Užduotis:

 • Atidarykite gautų žinučių sąrašą ir perskaitykite Užduočių magistro žinutę.

Gavote:

lumber 280 clay 315 iron 200 crop 145


Auksiniai

Užduotis:

 • Susipažinkite su auksinių privalumais.

Gavote:

gold20


Aljansas

Užduotis:

 • Įstokite į aljansą

Gavote:

lumber 295 clay 210 iron 235 crop 185


5-jo lygio gyvenamasis pastatas

Užduotis:

 • Praplėskite gyvenamąjį pastatą iki 5-jo lygio.

Gavote:

lumber 570 clay 470 iron 560 crop 265


Valdžios būstinė

Užduotis:

 • Pasistatyti rezidenciją arba valdovų rūmus

Gavote:

lumber 525 clay 420 iron 620 crop 335


Kultūros taškai

Užduotis:

 • Atverskite kultūros taškų informaciją rezidencijoje arba valdovų rūmuose.

Gavote:

lumber 650 clay 800 iron 740 crop 530


7-jo lygio sandėlis

Užduotis:

 • Plėsti sandėlį iki 7-jo lygio

Gavote:

lumber 2650 clay 2150 iron 1810 crop 1320


Ataskaita apie apylinkes

Užduotis:

 • Atverskite ataskaitų sąrašą ir perskaitykite apylinkių ataskaitą.

Gavote:

lumber 800 clay 700 iron 750 crop 600


10-jo lygio rezidencija arba valdovų rūmai

Užduotis:

 • Praplėskite rezidenciją arba valdovų rūmus iki 10-jo lygio.

Gavote:

167 kultūros taškų


Apmokyti tris kolonistus

Užduotis:

 • Apmokyti tris kolonistus

Gavote:

lumber 1050 clay 800 iron 900 crop 750


Įkurti naują gyvenvietę

Užduotis:

 • Įkurti naują gyvenvietę kolonistų pagalba

Gavote:

Travian Pliusas 48 val.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne