TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Kaip neleisti užkariauti savo gyvenvietės

Labai dažnai kaimo gynyba žlunga dėl besiginančiojo žaidėjo, kuris nežino kaip teisingai reikia reaguoti į vykstančius procesus arba veikia pavėluotai. Teisingai ginantis atakuojančiam galima padaryti didelius nuostolius arba net išvengti užkariavimo.

Atsargumo priemonės

Žvalgas
Žvalgų dažnai neįvertinama – jie yra pigūs resursų sąnaudų prasme, bet gali apsaugoti jūsų kaimą nuo puolimų. Retas žaidėjas, bijodamas prarasti savo armiją, rizikuos užpulti kaimą neatlikęs žvalgybos. Jeigu žvalgybos metu žus visi priešo žvalgai, priešas nesužinos jokių duomenų apie jus ir ko gero pradės ieškoti kitos aukos.

Mūrinė siena / statinė tvora / gynybinis pylimas
Šie statiniai padidina gynybinį armijos pajėgumą besiginančiame mieste iki +81%. Toks gynybos priedas leidžia net nedideliam garnizonui priešintis didesniems puolimams. 

Aljansas
Stiprus aljansas vien savo vardu atbaido daugelį galimų užpuolėjų. Diplomatija šiuo atveju turi didelę reikšmę.

Šventės
Pagal galimybes kiekvienas kaimas turi turėti 10 lygio rotušę, kad galėtų rengti dideles šventes kurios didina kultūros vienetus ir lojalumą.

Puolimų analizė

Yra 3 puolimų tipai:

 • Reidas

  Puolimo tikslas - apiplėšimas. Puolime naudojami greitieji kariai.

 • Klaidinantis puolimas ("fake")

  Klaidinantis puolimas naudojamas kombinacijoje kartu su užkariavimo puolimu, jo tikslas - suklaidinti priešininką, kad nežinotų kuri ataka yra tikra.

 • Užkariavimo puolimas

  Jis eina keliomis bangomis, turinčiomis katapultas ir taranus, kurie sulėtina armijos judėjimą.

Armija juda joje esančio lėčiausio kario greičiu. Katapulta ir taranas visose gentyse yra patys lėčiausi kariai. Katapultos reikalingos užkariavimo metu tam, kad sugriautų valdovų rūmus ar rezidenciją, o taranai padeda sugriauti sienas ir tuo pačiu susilpninti priešo gynybą. Jeigu jus pastebėjote, kad jus puola, susibūrimo vietoje galite pažiūrėti kas jus puola ir kokiomis pajėgomis puola bei kalkuliatoriaus pagalba paskaičiuoti atstumą. 
Jeigu jus puola keliomis bangomis (bangos - keli puolimai iš vieno ar kelių žaidėjų su labai trumpu laiko intervalu tarp puolimų), tai rodo, kad jūsų kaimą ruošiasi užkariauti arba griauti katapultomis. Nepamirškit patikrinti puolamo kaimo gyventojų skaičiaus. Jei šiuo jūsų kaimo (kurį puola priešas) gyventojų skaičius mažesnis nei 300 – tuomet mažai tikėtinas užkariavimo bandymas. Išskyrus tuos atvejus kai puolamos gyvenvietės turi 15 arba 9 fermas. Kuo daugiau gyventojų jūsų kaime tuo saldesnis kąsnelis yra užgrobėjui.

Atakuojančios bangos užgrobiant (užkariaujant): pirma banga turi išvalyti gynėjus, antra banga eina tam, kad sugriautų valdovų rūmus arba rezidenciją, su trečia banga eina Jūsų vadovas. Į šią bendrą schemą kartais įeina klaidinančios ir valančios atakos. Taip pat atakuojantis stengsis padaryti kuo mažesnį tarpą tarp valančios bangos ir artilerijos smūgio, tokiu būdu apsunkinant besiginančiam galimybę įkišti pastiprinimą tarp bangų. 

Gynybos strategija

Priklausomai nuo situacijos yra keli gynybos būdai. Net jei manote kad situacija yra beviltiška. Naudojant tinkamą taktiką priešininkui padarysite didelius nuostolius bei išmoksite, kaip tinkamai veikti sekantį kartą, kai kiti ruošis užkariauti Jūsų kaimą.
Prisiminkite, kad puolančiajam tenka mokytis, kaip reikia užkariauti kaimus ir patobulinti savo strategiją - taigi darykite tą patį ir analizuokite kiekvieną puolimą.

Pastiprinimai
Daug kas pamiršta apie draugus ir tikisi, kad jo paties karių pakaks tam, kad sunaikintų atakuojančiojo armiją. Bet nepamirškite, kad geriausia naudoti maišytus gynybinius garnizonus, nes, pavyzdžiui, ietininkai paprasčiausiai mirs kaip musės bandant sustabdyti imperionų ataką. Žinoma, kariai turi būti kaime dar iki pirmos atakos. Besiginantis gali sutelkti armiją iš kelių kaimų ir žaidėjų į vieną didelę gynybinę armiją, ko negali daryti puolantysis žaidėjas. Taip kad rašykite laiškus draugams ir aljanso nariams ir nepamirškite paprašyti pakankamai maisto tam, kad kareiviai nenumirtų iš bado iki mūšio pradžios.

Bangų išskaidymas
Ši taktika atrodo abejotinai ypač prieš patyrusius puolėjus, bet gali būti sėkminga prieš negausias armijas. Praleiskite pirmą puolimo (ar reido) bangą ir Jūsų armija turi atsistoti kaime tarp šitos atakos ir katapultų arba senatorių (vadų, kunigaikščių) atakos. Jūs prarasite kai kuriuos resursų kiekius, galbūt šiek tiek statinių (jei pirmoje bangoje taip pat bus katapultų) ir tik mažąją dalį karių.
Bet atminkite, kad puolantysis gali paprašyti savo draugo ir antro „švarinančio” puolimo bangos prieš katapultas arba gali pulti taip kad bangos eis sekundžių intervalu ir jums nebus galimybės pasiųsti gynybos tarp bangų. 

Šventės
Rengiamos ,,didžiosios” šventės gali įtakoti jūsų gynybą (jas galima rengti pradedant nuo 10 Rotušės lygio). Jeigu jūsų kaime vyksta šventė, puolimo metu puolančiųjų senatorių/vadų/kunigaikščių efektyvumas krenta 5 %. Pavyzdžiui, paprastai norint užkariauti kaimą reikia 5 senatorių atakų, o vykstant šventei jų reiks 6. Tačiau šventės strategija labai rizikinga ir brangi, nes atsargus ir stiprus priešas gali siųsti ne vieną, o du ar net tris senatorius. Kaimo lojalumas atsistato labai lėtai, todėl be pakankamai didelio gynėjų skaičiaus anksčiau ar vėliau jį užkariaus.

Kontrataka

 • Grūdų vagystė

  Jeigu matote, kad į Jus paleista ataka, bet ji dar užtruks kelias valandas, Jūs galite pabandyti pulti priešininką tam, kad atimtumėte jo grūdų atsargas. Jeigu Jums pavyks pagrobti grūdus arba sugriauti klėtį, yra tikimybė, kad kelyje priešo kareiviai ims mirti iš bado. Kontratakuoti galima ir draugų, kitų aljanso narių pagalba, ypatingai tų, kurie yra šalia atakuojančiojo, tokiu atveju jei kontrataka bus sėkminga, badas gali prasidėti anksčiau.
  Svarbu žinoti, kad puolantysis:
  a) dažnai palieka žaidimą paleidę armiją į puolimą,
  b) neturi pakankamai laiko savo kaimo gynybai organizuoti.

 • Puolančiojo kaimo užkariavimas

  Sėkmingas puolančiojo kaimo užkariavimas ne tik sustabdys Jūsų kaimo puolimą, bet ir padarys rimtų nuostolių puolančiajam, jis neteks ir kaimo ir visos armijos. Žinoma, tokia puolimo sustabdymo taktika dažnai nesuveikia dėl laiko stokos nes Jūsų kareiviams prireiks tiek pat laiko kaip ir puolantiesiems, kad galėtų pasiekti Jūsų kaimą. Bet su sąjungininkų pagalba tokia taktika galima.

  Pakartotinas užkariavimas

 • Priešo gynybos sunaikinimas

  Tokioje taktikoje Jūs ,,leidžiate” puolėjui užimti kaimą, bet po to iš kart puolate ir sunaikinate likusius kareivius kurie lydėjo senatorių/vadą/kunigaikštį ir liko su jais užimtame kaime. Tokiu būdu puolantysis ne tik praras kaimą bet ir kaime likusius brangius kareivius. Jūsų senatorius/vadas/kunigaikštis šiuo atveju turėtų iš karto atakuoti ir sugrąžinti jums kaimą (maksimaliai greitai, kitaip puolantysis pastatys rezdenciją arba valdovų rūmus iki tol kol Jūs užpulsit).

  Įsidėmėkit, kad puolantysis paskutinėje puolimo bangoje gali prijungti gynėjus, kurie gins kaimą kol ateis pagrindiniai gynėjai.

  Iš karto perėmus kaimą patys pasistatykite rezdenciją arba valdovų rūmus tam kad atgautumėte lojalumą.

 • Priešas pats save puola

  Tai yra prieš tai aprašytos taktikos variantas. Jei laukiate labai stipraus smūgio ir turite pakankamai laiko, sugriukite patys savo rezdenciją arba valdovų rūmus ir savo vadovais sumažinkite miesto lojalumą iki 20%. Po to leiskite priešui užvaldyti gyvenvietę. Atvykus jau pirmąjai priešo bangai, miestas pereis į jo rankas, kariuomenė liks mieste ir sekančios bangos naikins nuosavas priešo pajėgas. Po to susigrąžinate miestą sau - didelė dalis priešo pajėgų žus kovodami tarpusavyje, o Jūsų varžovas bus sužlugdytas morališkai ir jam bus sunkiau susikaupti bei prisitaikyti prie naujų netikėtų aplinkybių.

  Pastaba: šiai taitikai taikant gyvenvietė neteks dar vieno asitiktinio pastato, kurį sugriaus priešo artilerija vietoj neturėsimos rezdencijos arba valdovų rūmų.  

Pasinaudokite priešo klaidomis

Toli gražu ne visada tenka sėkmingai susidoroti su stipriu priešu. Bet niekas nėra tobulas. Kad ir koks patyręs žaidėjas bebūtų, jis visada padaro klaidas, ir mokėjimas tuo pasinaudoti gali žymiai pakeisti situaciją. Nepraleiskite galimybų! 

Klaidinantys puolimai 
Tokie puolimai, kai puolama su vienu kariu siekiant suklaidinti gynėją ir laiku neatpažinti tikro puolimo, dar vadinami feikais (angl. ''fake' - netikras), o daugybiniai klaidinantys puolimai - 'spam'. Klaidinančių puolimų požymiai:

 • Šalutinės gyvenvietės užpuolamos pavieniomis bangomis tuo pat metu, kai tikras tikslas sulaukia kondensuotos ugnies.
 • Pakankamai didelis tarpas tarp puolančių bangų - iki kelių minučių.
 • Periodiški puolimai atakos būdu iš tos pačios gyvenvietės tuo pačiu greičiu.

Aljanso draugų pagalba
Jei prie puolimo priideda priešo aljanso draugai, dažniausia tai reiškia, jog jis paprašė papildomos valomosios bangos arba katapultų - ypač kai pagrindinis puolėjas yra pakankamai silpnas. Tačiau aljanso draugai gali paremti puolėją ir vien klaidinančiais puolimais.

Nekontroliuojamos aplinybės
Deja, kartais įvyksta klaidos dėl nuo žaidėjų nepriklausančių priežasčių. Tai techniniai sutrukimai arba ryšio problemos.

 • Programos suveikimo uždelsimai.

  Tokie įvykiai dar vadinami lagais (angl. 'lag' - uždelsimas). Jie gali įvykti, kai serveris yra pernelyg apkrautas ir gali sulėtinti vartotojų veiksmų apdorojimą ar puslapių krovimąsį net iki kelių minučių. Puolimo metu tai gali pakenkti tiek puolėjui, tiek gynėjui - pavyzdžiui, valomoji banga atvyks po katapultų arba pavėluos pastiprinimas.

 • Serverio nulūžimai

  Tai įvyksta labai retai, bet visada pačiu netinkamiausiu metu - būtent tada, kai Jūs jau išsintėte katapultas ir dar tik ruošiatės siųsti valomąją bangą, ir štai staiga nulūžta duomenų bazės. Lygiai tai pat gali nukentėti ir gynėjas, nespėjęs nusiųsti pastiprinimo. Laimei, kaip jau minėta, tai įvyksta retai - dažniau įvyksta ryšio sutrikimai pas pavienius vartotojus, nors jų pasekmės taip pat gali būti lemtingos.  


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne