TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Pastatai - didysis sandėlis

Didysis sandėlis

Reikalavimai: 10-jo lygio gyvenamasis pastatas, 0-jo lygio gyvenamasis pastatas, gyvenvietėje gali būti keli tokie pastatai, žaidimo versija 2.5 arba naujesnė

Sandėlyje saugomos medienos, molio ir geležies atsargos. Didžiajame sandėlyje telpa žymiai daugiau atsargų, negu paprastajame.

Pastačius 20-jo lygio didįjį sandėlį, galima pradėti statyti dar vieną.

Pastatas gali būti pastatomas tik buvusiose natarų gyvenvietėse arba turint specialų natarų artefaktą.

Įsidėmėkite, jog Pasaulio stebuklų gyvenvietėse statybos trukmė yra perpus mažesnė, negu paprastose gyvenvietėse su Didžiosios klėties/Didžiojo sandėlio artefaktais.

Pastato savybes, priklausančias nuo lygio (statybos sąnaudas, generuojamus kultūros taškus, talpą) galima rasti čia.
Norėdami peržiūrėti išsamią statybos trukmės lentelę, paspauskite šią nuorodą.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne