TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Pastatai - resursai - apibūdinimas

Resursai

Resursų laukai
Paspausdami pirmą apvalų mygtuką ekrano viršuje galite peržiūrėti resursų laukus. Čia pat rodoma, kiek resursų gaminama per valandą, kiek turite karių (kol kas, tikriausiai, nė vieno). Yra 4 resursų laukų rūšys:

Resursų rūšis Vaizdas Pastabos
Mediena Medžių kirtavietė gyvenvietės resursų laukų schemoje Germanų kariams gaminti reikia daug medienos. Taip pat nemažai šio resurso sunaudosite statydami rezidenciją bei keldami jos lygį.  
Molis Molio karjeras gyvenvietės resursų laukų schemoje Molis itin reikalingas galų genčiai, jų kariams paruošti. Taip pat santykinai daug molio reikia gyvenvietei vystyti.
Geležis Geležies kasykla gyvenvietės resursų laukų schemoje Geležis reikalinga brangiems romėnų kariams ruošti bei sienai mūryti. Todėl romėnai visada stokoja geležies.
Grūdai Grūdų ferma gyvenvietės resursų laukų schemoje Tai yra visų resursų problematiškiausiasis. Pastatų statybai reikalinga žymiai mažiau grūdų, nei visų kitų resursų. Be to, turite ištisas šešis grūdų fermas... Nepaisant to, grūdų niekada neužtenka. Taip yra todėl, kad produkcija nuolat sumažėja augant miestui ir didėjant kariuomenei. Kiekvienas naujas pastato arba resursų lauko lygis sunaudoja papildomus grūdus per valandą. Taip pat kas valandą grūdus sunaudoja kariai.

Norėdami pastatyti naują resurso lauko lygį, paspauskite atitinkamą vaizdą, po to paspauskite nuorodą "Statyti X lygį". Jeigu nuoroda yra neaktyvi, šalia nurodoma priežastis.

Stenkitės, kad resursai būtų gaminami tolygiai, o grūdai – perpus. Pavyzdžiui:
Mediena: 100 vnt./val.
Molis: 100 vnt./val.
Geležis: 100 vnt./val.
Grūdai: 50 vnt./val.
Žinoma, tai yra tik bendras patarimas. Jūs paskirstysite gamybą taip, kaip Jums labiau verčia.

Resursų saugojimas: - - klėtis ir sandėlis
Klėtyje ir sandėlyje yra saugojami resursai tolimesniam panaudojimui. Sandėlyje laikoma mediena, molis ir geležis, o klėtyje tik grūdai. Toliau žaidime be šių pastatų apsieiti negalėsite; taip pat jų buvimas yra būtina sąlyga turgavietei statyti. Vėlyvoje žaidimo stadijoje Pasaulio stebuklų statytojai dar gali statyti didžiąją klėtį ir didįjį sandėlį

Resursų perdirbimo pramonė - - lentpjūvė, plytinė, liejykla, malūnas ir kepykla
Šie pastatai padidina tam tikros rūšies resursų laukų gamybą. Kiekvieną resurso rūšį atitinka atskiras pramonės pastatas; grūdų gamyba ir perdirbimas turi tris grandis.

  • Mediena: lentpjūvė leidžia padidinti medienos, gaunamos kirtavietėse, gamybą iki +25%, priklausomai nuo lentpjūvės lygio. Reikalavimas statybai: bent viena 10-jo lygio medžių kirtavietė.
  • Molis: plytinė leidžia padidinti molio, gaunamo karjeruose, gamybą iki +25%, priklausomai nuo plytinės lygio. Reikalavimas statybai: bent vienas 10-jo lygio molio karjeras.
  • Geležis: liejykla leidžia padidinti geležies, gaunamos kasyklose, gamybą iki +25%, priklausomai nuo liejyklos lygio. Reikalavimas statybai: bent viena 10-jo lygio geležies kasykla.
  • Grūdai: malūnas leidžia padidinti grūdų, auginamų fermose, gamybą iki +25%, priklausomai nuo malūno lygio. Reikalavimas statybai: bent viena 5-jo lygio grūdų ferma. O kai turėsite 10-jo lygio grūdų ferma, galėsite statyti kepyklą, pridedančią dar +25% prie pagrindinės gamybos.

Pažangus saugojimas - - didžioji klėtis ir didysis sandėlis
Žaidimui įsibėgėjus Jums gali prireikti talpesnių saugyklų resursams saugoti. Labiausiai tai yra aktualu Pasaulio stebuklų statytojams. Gyvenvietėse, kuriose statomi Pasaulio stebuklai, visada galima statyti didžias klėtis ir didžiuosius sandėlius, tam nereikia specialaus artefakto, kuris yra būtinas tam, kad galėtumėte statyti šias saugyklas paprastoje gyvenvietėje.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne