TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Pastatai - gyvenamasis pastatas

Gyvenamasis pastatas

Reikalavimai: nėra


Šiame pastate gyvena kaimo statybininkai. Aukštesnis gyvenamojo pastato lygis leidžia greičiau statyti kitus pastatus.

Jei gyvenamasis pastatas sugriaunamas arba patobulinamas tuo metu, kai statomas kitas pastatas (arba laukia eilės statybai), tuomet statybos laikas neperskaičiuojamas, bet išlieka toks, koks buvo įsakymo statyti metu. Toks pat dėsnis galioja reikalavimams statyti: reikalavimai turi būti įvykdyti tuo metu, kai paspaudžiate nuorodą "statyti N lygį", nesvarbu ar sąlygos pasikeis vėliau. Yra tik viena išimtis - kai reikalavimuose nurodoma, jog gyvenvietė turi būti sostine.

Griovimas
Jei kažkoks pastatas Jūsų gyvenvietėje tapo nereikalingu, galite nurodyti savo statybininkams jį sugriauti. Tai galima padaryti tik jei turite 10-jo ar aukštesnio lygio gyvenamąjį pastatą.

Jei sugriaunamas gyvenamasis pastatas ne vieninteliame mieste ir ne sostinėje, ji galima atstatyti tik esant 5-jo lygio visoms grūdų fermoms arba esant grūdų gamybai ne mažesnei nei 198 vnt./val.

Pastato savybes, priklausančias nuo lygio (statybos sąnaudas, generuojamus kultūros taškus) galima rasti čia.
Norėdami peržiūrėti išsamią statybos trukmės lentelę, paspauskite šią nuorodą.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne