TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

05. Gyvenvietės apžvalga, centras ir žemėlapis

dorf1

Štai kaimo apžvalgos ekranas. Čia yra resursų telkiniai. Norėdami didnti resursų išgavą, galite vystyti telkinius. Dabar jie yra visiškai nevystomi, vadinasi juose išgaunamas minimalus resursų kiekis. Gyvenvietei besivystant turėsite plėsti resursų telkinius ir didinti gamybą. Dar verta kaiką sužinoti apie resursų telkinius ir miesto apžvalgą.

Blokas 1: Čia paizduojama inf apie resursų atsargas, kaupiamas gyv (kairisis skaičius) ir maksimali saugyklų talpa (dešininis skaičius). Resursų negali būti saugoma daugiau, negu telpa saugyklose. Labai patariama neleisti saugykloms persipilti, nes viršijančius talpą resursus prarasite veltui. Jeigu yra dar pakankamai vietos resursų atsaugom kauptis, saugyklų indikatorius bus žalias, o kai artėjama prie taupos ribos, jis pasidaro raudonas. Kairėje yra simbolis, vaizduojantis užbrauktus javų varpus. Jis žymi grūdų sunaudojimą - visus pajėgų ir pastatų sunaudojamus grūdus. Dešinėje rodomas grūdų prieaugis - kiek pajėgų dar gali būti maitinama nevistant grūdų fermų. Tiek pajėgos, tiek patys gyventojai (pastatai) sunaudoja grūdus. Pvz., Jūsų fermuose gaminama 12 vnt. per val., bet grūdų prieaugis yra tik 10, nes likusius du vnt. sunaudojo miesto pastatai. Dabar neturite jokių karinių pajėgų, taigi jomis ir maistu joms maitinti pasirūpinsite vėliau. Kitas skaičius yra maksimalus gyventojų skaičius, kuriuos gali išmaitinti Jūsų miestas.  

Blokas 2: Čia yra gyvenvietės resursų laukų apžvalga. Augant miestui, turėsite kelti resursų laukų lygius, kad didėtų išgava. Dabar visi resursų laukai yra 0 lygio. Resursai būna keturių rūšių: mediena, molis, geležis ir grūdai. Visos rūšys yra svarbios, bet ypač svarbu yra turėti pakankamai grūdų, nes nuo to priklauso galimybė išlaikyti pakankamas pajėgas. Germanų kariams gaminti reikia daug medienos. Molis itin reikalingas galų genčiai, jų kariams paruošti.
Geležis reikalinga brangiems romėnų kariams ruošti bei sienai mūryti.

Blokas 3: Čia rodoma resursų išgava per valandą. Kuo didesni resursų laukų lygiai, tuo daugiau resursų išgaunama.

Blokas 4: Tai yra gyvenvietėje esamų pajėgų kiekis. Kadangi ką tik pradėjote žaisti ir net neturite susibūrimo vietos, tai neturite ir jokių pajėgų.

dorf2

Čia yra gyvenvietės centras, kur statomi įvairūs pastatai. Vienas pastatas jau yra, tai vadinamas gyvenamasis pastatas - vienas svarbiausių pastatų, jis yra būtinas beveik visiems kitiems pastatams statyti. Apvalios formos tuščios vietos yra statybų aikštelės, kuriose galima statyti įvairius pastatus. Taip pat egzistuoja specialios statybos aikštelės, apie kuriuos rašoma toliau.

1. (Raudona): Tai vieta gynybinei sienai. Kiekviena gentis stato skirtingas sienas su skirtingomis savybėmis.

2. (Oranžinė): Tai aikštelė susibūrimo vietai. Susibūrimo vieta reikalinga kariuomenei valdyti, nuo jos lygio taip pat priklauso katapultų valdymas: kuo didesnis lygis, tuo platesnis taikinių pasirinkimas siūlomas pabūklams taikytis. Be to, turėti susibūrimo vietą yra būtina tam, kad galėtumėte statyti kareivines ir kai kuriuos kitus pastatus. Žodžiu, be susibūrimo vietos nėra ir kariuomenės.


map

Čia yra žaidimo žemėlapio fragmentas. Viduryje yra Jūsų gyvenvietė, ji paryškinta geltonais rėmeliais. Kitos gyvenvietės, su oranžiniais rėmeliais, yra Jūsų kaimynų kaimai. Mėlynais rėmeliais žymimi aljanso draugai, žaliais sąjungininkai, šviesiai žaliais - žaidėjai, su kuriais turite nepuolimo paktą. Užveskite pelytę ant tam tikros gyvenvietės, ir pamatysite informaciją apie ją - genties simbolį, pavadinimą, gyventojų skaičių, savininką, aljansą. Paspaudę gyvenvietės langelį, pateksite į puslapį su detalesne informacija ir pagalbinėmis nuorodomis:  užpulti ir prekiauti. 

Raudonai pažymėtas apskritimas su skaitmeniu 1, kuriame pavaizduotas miškas ir javų laukas, vadinamas oaze. Paspaudę jį pamatysite informaciją apie oazėje esamus gyvūnus ir pagalbines nuorodas. Ateityje, kai pasistatysite karžygio namus ir užkelsite jį iki 10-jo lygio, Jūsų karžygys galės užkariauti oazę, ir ji suteiks priedą resursų gamybai. Bet visa tai bus dar vėliau, nes kol kas nesate tam pasiruošę.

Raudonai pažymėtame apskritime su skaitmeniu 2 vaizduojamos žemėlapio koordinatės.Įvedę tam tikrus skaitmenius į langelius pvz.  -29 ir -82, atsidursite atitinkamoje žemėlapio vietoje.

Pastaba: Daugiau informacijos rasite čia.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne