TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Specialieji serveriai: regionai ir pergalės taškai

Metiniame specialiajame serveryje žaidimo veiksmas vyksta  Senovės Europos žemėlapyje, suskirstytam į 87 regionus. Specialiajame „Shadow Empires“, 2020 metais, buvo įvestos frakcijos, turinčios įtakos regionų valdymui.

Regionai, apgyvendinimas ir valdymas

87 nepriklausomus regionus gali kontroliuoti frakcijos, tai įgalina joms rinkti pergalės taškus. Be to, didžiausias frakcijos aljansas kontroliuojamame regione gali naudotis senovės galia (artefaktu).

Tad kaip galima užvaldyti regioną? Pirmiausia jį reikia atrakinti. Tai nutinka, kai 5 geriausi aljansai vietovėje kartu turi bent 4000 gyventojų. Kitų aljansų populiacija, aljansams nepriklausantys ar pašalinti žaidėjai, blokuoti ir esantys atostogose žaidėjai ir natarų kaimai neįskaičiuojami. Regioną atrakinus, jo vėl užrakinti negalima, net jeigu jame lieka mažiau nei 4000 gyventojų. Tačiau jei populiacija nukrenta žemiau 4000 gyventojų, regionas nustoja generuoti Pergalės taškus ir regiono galia deaktyvuojama. 

Naujus kaimus galima įkurti tik atrakintuose regionuose ir besiribojančiuose su atrakinais regionais. Vienintelė šios taisyklės išimtis – keli regionai, kur įsikuria nauji žaidėjai ir kur visada galima įkurti naujus kaimus. Kiekviena frakcija turi skirtingą starto regioną, kuriame išsisėja startuojantys žaidėjai. Kai šis regionas prisipildo, naujesni žaidėjai pradeda kurtis kitame netoliese esančiame regione, paskui dar kitame ir t.t.

Jei vienos frakcijos aljansai neužrakintame regione kartu sugeba pasiekti daugiau kaip 50% regiono gyventojų (skaičiuojama tik 5 didžiausių aljansų populiacija regione), frakcija pradės kontroliuoti regioną. Įprastuose serveriuose tai trunka 24 valandas, x2 - 16 valandų, o x3 - 12 valandų. Jei jiems pavyks išlaikyti daugumą, jie kontroliuos regioną.

Informacija apie regiono populiaciją, frakcijas ir Top 5 aljansų procentai yra pateikiami skiltyje Statistika> Regionai ir bet kurioje ambasadoje, esančioje regione. Atminkite, kad statistikos stulpelyje „regiono populiacija“ nurodoma Top 1 aljanso populiacija regione, o ne bendras regiono gyventojų skaičius.

Toliau pateikiama regionų mechanikos apžvalga:

Regiono būsena

Kaip pasiekti

Efektai

Užrakintas

Pradžioje visi regionai būna užrakinti.

Negalima įsikurti, nebent regionas ribojasi su atrakintu regionu. Keli startavimo regionai yra išimtis. Taip pat visada galima įkurti antrą kaimą regione, kur jūs turite sostinę.  

Atrakintas

5 geriausi aljansai regione  privalo bendrai turėti 4000 gyventojų.

Gali būti apgyvendintas ir užkariautas. Negali būti iš naujo užrakintas.

Užkariautas

Viena iš frakcijų turi įgyti daugiau kaip 50% regiono populiacijos. Suskaičiuojama tik Top 5 aljansų regione populiacija.

Gali tapti vėl atrakintu, jeigu frakcija netenka daugumos.

Apsaugotas

Aljansas turi išlaikyti daugumą be pertraukos 24 valandas.

Top1 aljansas regione iš valdančios frakcijos gali aktyvuoti senovinę regiono galią (jeigu regionas ją turi), o frakcija gauna pergalės taškus.

Senovinės galios ir pergalės taškai

Didžiausias regiono aljansas, priklausantis kontroliuojančiai frakcijai, gali naudotis senovės regiono galiomis, jei regionas tokią turi. Bet kuris to aljanso žaidėjas gali suaktyvinti senovės galią. Norėdami tai padaryti, žaidėjas turi turėti 10 lygio iždinę (mažai, kaimo lygio galiai) arba 20 lygio iždine (dideliai, apimančiai visą paskyrą galiai). Galite suaktyvinti galią bet kuriame kaime; jis nebūtinai turi būti tame pačiame regione kaip ir galia.
Kiekviename kaime galite suaktyvinti po vieną mažąją galią, tačiau visai paskyrai galima naudoti tik vieną iš didžiųjų galių. Suaktyvinus galią, jos trukmė trunka  24 valandas x1 greičio serveryje, 16 h - x2 serveryje ir 8h - x3 greičio serveryje; vėliau ji gali būti pakartotinai suaktyvinta, jei aljansas vis dar turi prieigą prie galios. Kiekvieną dieną viena aktyvacija yra nemokama; kiekviena papildoma aktyvacija kainuoja 5 (už mažąją kaimo lygio galią) arba 10 (už paskyros lygio galią) auksinių.

Galia gali tapti neaktyvi ir tokiomis aplinkybėmis:

 • jeigu palikote savo aljansą;
 • jeigu netekote kaimo, kuriame ji buvo aktyvuota;
 • jeigu jūsų frakcija nebevaldo galią turinčio regiono arba jūsų aljanso populiacija regione nukrito į antrą vietą frakcijoje.

Senovinės galios yra labai naudingos, bet jos nėra vienintelė nauda, gaunama valdant regionus. Jei norite laimėti, jūsų frakcija turi rinkti pergalės taškus. Kiekvieną dieną frakcija kontroliuoja regioną ir uždirba pergalės taškus. Suma priklauso nuo regiono:

 • unikali galia – 20 taškų per dieną;
 • didelė galia – 60 taškų per dieną;
 • maža galia – 50 taškų per dieną;
 • jokios galios – 100 taškų arba 200 taškų per dieną

Be to, frakcijų aljansai, kurie yra Top5 regione, taip pat gauna pergalės taškus, atsižvelgiant į jų indėlį į regiono populiaciją.
Laimi ta frakcija, kuri žaidimo pabaigoje surenka daugiausiai pergalės taškų. Toje frakcijoje nugalėtojas yra tas aljansas, kuris iki pabaigos turėjo daugiausia pergalės taškų.
Shadow Empires žaidimas trunka 180 dienų x1 ir 80 dienų x3 greičiu.

Regiono gyventojų sumažėjimas

Jei regiono gyventojų skaičius sumažėja žemiau 4000, regionas nustoja gaminti Pergalės taškus ir nesuteikia regiono senovės galios (jei tokia yra regione).
Regionas vis dar užkariaujamas / atrakintas / užkariautas / apsaugotas, atvėsimo laiko užkariavimo mechanika nesikeičia. Vienintelis pokytis yra tas, kad Pergalės taškų gamyba sustoja ir to regiono galių nematyti iždinėse.

Pavyzdys 1:

 Regionas atrakintas, bet populiacija vėl nukrenta žemiau 4000 ribos. 

 • Esant žemiau 4000 populiacijos frakcija pasiekia >50% regiono kontrolės.
 • Užkariavimo laikmatis įsijungia. Bet regiono žinutė "per maža populiacija" yra rodoma.
 • 4000 populiacija pasiekiama vėl.
 • Užkariavimo laikmatis dabar yra matomas.

Pavyzdys 2:

 • Regionas yra atrakintas.
 • Imperijos frakcija užkariavo regioną su didžiausiu aljansu A.
 • Žaidėjas B naudoja senovines regiono galias.
 • Regiono populiacija nukrenta žemiau 4000 populiacijos.
 • Imperija ir aljansas A negauna pergalės taškų iš regiono ir negali naudoti to regiono senovinių galių.
 • Žaidėjas B vis dar turi aktyvias senovines galias, jos nėra atšauktos. Jis tiesiog negali pakartotinai aktyvuoti šias galias, kai efektas pasibaigs.
 • Regiono populiacija vėl paauga virš 4000 populiacijos.
 • Imperija ir aljansas A pradeda vėl gauti Pergalės Taškus ir gali vėl aktyvuoti senovines galias.

Regionų žemėlapis

/>Paspauskite ant žemėlapio, kad atidarytumėt didesnę jo versiją.

Aukščiau esančiame žemėlapyje pavaizduotas metinių specialiųjų serverių mūšio laukas. Tai senovės Europa, suskirstyta į regionus. Žemėlapyje nurodytos visų regionų sienos (taip pat ir ant vandens), jų pavadinimai, galios ir pergalės taškai. Žemėlapyje taip pat matyti pirmieji kiekvienos frakcijos išsisėjimo regionai.

Pastaba: tai nereiškia, kad frakcijos apsiriboja tais regionais, jei tuose regionuose nėra vietos naujiems žaidėjams, jie pradės pasirodyti kitame šalia esančiame regione.

Senovės jėgoms mes naudojome trumpus vardus, čia paaiškinta, ką jie reiškia:

 • Architect - stipresni pastatai
 • Boots - greitesni kariai
 • Confusion - slėptuvės + atsitiktinis taikinys
 • Diet - kariai valgo mažiau grūdo
 • Eyes - geresni šnipai
 • Storage - didieji sandėliai ir didžiosios klėtys 
 • Trainer - greitesnis karių treniravimas
Išsamią informaciją apie senovės galias skaitykite artefaktų poveikio straipsnyje. Poveikis yra tas pats, tačiau specialieji serveriai neturi kvailio lobio (atsitiktinės) galios artefakto.

Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne