TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Pastatai - Pasaulio stebuklas (T2.5/Klasikinė v.)

Wonder of the World

Reikalavimai: {(buildingrequirements:gid=40)}

 

Kas yra Pasaulio stebuklas?

Pasaulio stebuklas, angliškai vadinamas 'Wonder of the World' arba sutrumpintai 'WW', yra tikrai stebuklingas statinys. Jis statomas, siekiant laimėti serverį. Kiekvienas Pasaulio stebuklo lygis reikalauja tūkstančių, o kartais ir milijonų resursų. Nuorodą į statybos trukmę ir konkrečias sąnaudas Jūs rasite šio straipsnio apačioje. Iš to galite įsitikinti, jog pavieniai žaidėjai nepajėgūs įveikti tokių milžiniškų sąnaudų. Netgi vienam aljansui būtų sunku pačiam jį pastatyti, kadangi vien pastatymo mažai, bet reikia jį dar apginti nuo priešo, ir tam reikalinga atitinkama kariuomenė.

Pasaulio stebuklų gyvenvietės

Vėlyvos žaidimo stadijos pradžioje žemėlapyje atsiranda 14 natarų genties gyvenviečių.13 jų yra Pasaulio stebuklų gyvenvietės, o likusi yra natarų sostinė. 13 Pasaulio stebuklų gyvenviečių atsiranda atsitiktinėse žemėlapio vietose, bet kiekviename ketvirtyje būtinai atsiranda keletas jų. Bet kuri iš šių 13 gyvenviečių gali būti užkariauta ir joje gali būti pastatytas Pasaulio stebuklas. Keturioliktoji gyvenvietė - natarų sostinė - atsiranda koordinatėse (400|400), išskyrus tų atvejų, kai šiame langelyje jau egzistuoja kieno nors miestas. Tuomet natarų sostinė atsiras artimiausiame laisvame langelyje.

Papildoma informacija apie Pasaulio stebuklų gyvenvietes  

Nė vienoje iš 13 natarų gyvenviečių nėra nei rezidencijos arba valdovų rūmų, nei gynybinių sienų. Tai svarbu turėti omenyje, ruošiantis užpulti natarus - juk galite veltui prarasti krūvą resursų ir katapultų, jei puolant nustatysite rezidenciją arba valdovų rūmus kaip taikinį.

Šioje gyvenvietėje neįmanoma panaudoti aukso jokiems tikslams - nei automatiniam resursų keitimam, nei greitajai statybai. Tačiau galima pastatyti į statybos eilę du Pasaulio stebuklo lygius. Tai yra gyvybiškai svarbu žaidimo pabaigoje. Jei esant 98-jam Pasaulio stebuklo lygiui puolančios katapultos taikosi į didžiąją klėtį, jos vis tiek nenutrauks statybos, kai 99-sis arba 100-sis lygis jau įsakytas statyti.  

Kariai, ginantys Pasaulio stebuklą kaip pastiprinimas, sunaudoja dvigubai mažiau grūdų, negu paprastai. Tai palengvina gynybos išlaikymą, tačiau vis dėlto pasiruoškite turėti neigiamą grūdų prieaugį. 

Pasaulio stebuklą galima pavadinti, kol dar nepastatytas 1-as jo lygis. Vardas gali būti labai gražus ir labai negražus - rinkitės atidžiai, nes vardą galima pakeisti tik iki 11-jo lygio.

Kitų pastatų statybos trukmės natarų gyvenvietėse yra perpus trumpesnės, nei paprastose gyvenvietėse. 

Statybos planų gyvenvietės (natarų oazės)

Natarų oazėmis vadinamos gyvenvietės, kuriose saugomi Pasaulio stebuklų statybos planai. Šios gyvenvietės (o tai iš tikrųjų yra gyvenvietės, ne oazės) atsiranda žemėlapyje praėjus 1-2 savaitėms po Pasaulio stebuklų gyvenviečių atsiradimo. Statybos planų gyvenvietės atsiranda atsitiktinėse vietose, bet maždaug po lygiai kiekviename ketvirtyje, kaip ir Pasaulio stebuklų gyvenvietės. Be to, statybos planų gyvenvietes gina tiek pat natarų karių, kiek gynė Pasaulio stebuklų gyvenvietes. 

Kai statybos planų gyvenvietės ir Pasaulio stebuklų gyvenvietės atsiranda serveryje, visi žaidėjai gauna apie tai pranešimus prisijungiant.

Kodėl Pasaulio stebuklų statybos planai yra svarbūs

Pasaulio stebuklų statybos planai yra be galo svarbūs. Tam, kad pradėtų statyti Pasaulio stebuklą, Pasaulio stebuklo kaimo šeimininkas turi turėti Stebuklo statybos planą. Vienintelis planas leis pastatyti Pasaulio stebuklą nuo 0 iki 49-jo lygio. Tam, kad statybos būtų pratęstos nuo 49-jo iki 100-jo lygio, kitas - bet kuris - aljanso narys turi turėti kitą statybos planą. Pasaulio stebuklo statytojas ir antrojo plano turėtojas būtinai turi būti vieno aljanso nariais.

Kaip atimti statybų planą iš natarų arba iš kito žaidėjo  

Tam, kad atimti statybų planą iš natarų arba iš kito žaidėjo, reikia įvykdyti šias sąlygas:

  • 1. Statybos planą ketinantis pasisavinti žaidėjas turi turėti paruoštą 10-jo lygio iždinę savo gyvenvietėje, iš kurios vyks puolimas. 
  • 2. Besiginančios šalies (natarų arba kito žaidėjo) iždinė turi būti visiškai sugriauta prieš paimant statybos planą.
  • 3. Iš gyvenvietės su paruošta 10-jo lygio iždine turi būti įvykdyta ataka, ir ji turi būti sėkminga - turi išgyventi bent vienas karys. 

Šią operaciją gali įvykdyti keli žaidėjai: vienas sunaikins priešo kariuomenę, kitas sugriaus jo iždinę, ir trečias paims planą. Žinoma, ir vienas žaidėjas gali padaryti visa tai, jei gali.

Pastato savybes, priklausančias nuo lygio (statybos sąnaudas, generuojamus kultūros taškus) galima rasti čia.
Norėdami peržiūrėti išsamią statybos trukmės lentelę, paspauskite šią nuorodą.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne