TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Bendra informacija apie artefaktus

Artefaktai būna trijų rūšių: galiojantys visoms account'o gyvenvietėms, galiojantys tik vienai gyvenvietei ir "unikalūs" - turintys padidintą poveikį.

Vienu metu galima turėti ne daugau kai tris veikiančius artefaktus, jų tarpe ne daugiau kaip vieną account'o poveikio artefaktą ir ne daugiau kaip vieną unikalųjį. Galima saugoti ir daugiau artefaktų, bet veiks tik trys seniausi. Jei jau turite maksimalų artefatų kiekį ir norite įsigyti dar vieną, turite užkariauti visą gyvenvietę, kurioje jis saugomas, kitaip suveiks apribojimas ir artefakto negausite. Jei kartu turite vienodo poveikio account'o ir gyvenvietės artefaktus, dvigubo poveikio neatsiras - gyvenvietėje, kur saugomas "mažas" artefaktas, galios tik jis.

Artefaktai atsiranda natarų gyvenvietėse, ir lieka neaktyvūs tol, kol bus pirmą kartą pagrobti. Norėdami atimti artefaktą iš natarų arba iš kito žaidėjo, turite pasistatyti 10-jo lygio iždinę gyvenvietės poveikio artefaktui arba 20-jo lygio iždinę account'o poveikio artefaktui. Po to priešo iždinė turi būti sugriauta, o iš Jūsų gyvenvietės su nauja iždine reikia atakos būdu nusiųsti karžygį (klasikiniuose serveiuose - paprastus karius), kuris paims artefaktą ir pristatys jį namo. Artefaktas visada aktyvuojamas praėjus 24 valandoms po perkėlimo (netgi tais atvejais, kai artefaktas perkeliamas į kitą to paties žaidėjo gyvenvietę).

PASTABA. Natarų gyvenvietės negali įgauti artefaktų poveikio. Artefaktai gali būti aktyvuoti tik žaidėjų turimose gyvenvietėse.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne