TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Pastatai - arklių girdykla (tik romėnams)

Arklių girdykla

Reikalavimai: 20-jo lygio arklidės, 10-jo lygio arklidės, romėnai, žaidimo versija 3.5 arba naujesnė

Romėnų arklių girdykla pagreitina raitininkų parengimą ir sumažina raitųjų pajėgų grūdų sunaudojimą. Jis gali būti statoma romėnų gyvenvietėse, įskaitant Pasaulio stebuklų gyvenvietes.

Arklių girdyklos savybės:

  • kiekvienas pastato lygis pagreitiną raitųjų karių parengimą 1%;
  • sumažina visų gyvenvietėje esančių romėnų raitininkų grūdų sunaudojimą:
  • raiti legatai sunaudoja 1 grūdų vienetu per valandą mažiau nuo 10-jo pastato lygio;
  • imperatoriaus raiteliai sunaudoja 1 grūdų vienetu per valandą mažiau nuo 15-jo pastato lygio;
  • cezario raiteliai sunaudoja 1 grūdų vienetu per valandą mažiau nuo 20-jo pastato lygio.

Pastato savybes, priklausančias nuo lygio (statybos sąnaudas, generuojamus kultūros taškus) galima rasti čia.
Norėdami peržiūrėti išsamią statybos trukmės lentelę, paspauskite šią nuorodą.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne