TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Oazės

Žaidimo pradžioje oazės priklauso laukiniams gyvūnams. Oazės gali būti reidinamos, tačiau kad tai atsipirktų reikalinga ganėtinai didelė armija. Gyvūnų skaičius oazėse nuolatos lėtai didėja. Tačiau kuo mažiau jų yra, tuo greičiau jie atsinaujina. Oazių puolimas turėtų būti naudingas turint kelis šimtus karių ir karžygį. Oazėse esančių gyvūnų skaičių galite pamatyti žemėlapyje.

Šiuo metu žaidime yra trijų tipų oazės. Pirmojo tipo duoda 25% priedą vienam resursui, antrojo, duoda 25% priedą vienam resursui ir grūdams, o trečiojo - 50% vienam resursui, tačiau pastarosios yra pasiekiamos tik pilkojoje natarų zonoje.

Užkariautos oazės priedas yra taikomas tik tai gyvenvietei, iš kurios ji buvo užkariauta!

Oazių tipai
Tipas Išvaizda 1 Išvaizda2 Resursų priedas
Gamyba (kai neužkariauta, 1x greitis) Talpa (kai neužkariauta)
1 Lumber oasis Lumber oasis +25% medienos per valandą
Lumber 40
Clay 10
Iron 10
Crop 11
1000
2 Lumber and crop oasis -

+25% medienos per valandą
+25% grūdų per valandą

Lumber 40
Clay 10
Iron 10
Crop 41
2000
3 Lumber oasis Lumber oasis +50% medienos per valandą (yra tik pilkojoje natarų zonoje) Lumber 80
Clay 10
Iron 10
Crop 11
2000
1 Clay oasis Clay oasis +25% molio per valandą
Lumber 10
Clay 40
Iron 10
Crop 11
1000
2 Clay and crop oasis - +25% molio per valandą,
+25% grūdų per valandą
Lumber 10
Clay 40
Iron 10
Crop 41
2000
3 Clay oasis Clay oasis +50% molio per valandą (yra tik pilkojoje natarų zonoje) Lumber 80
Clay 10
Iron 10
Crop 11
2000
1 Iron oasis Iron oasis +25% geležies per valandą
Lumber 10
Clay 10
Iron 40
Crop 11
1000
2 Iron and crop oasis - +25% geležies per valandą,
+25% grūdų per valandą
Lumber 10
Clay 10
Iron 40
Crop 41
2000
3 Iron oasis Iron oasis +50% iron per hour (yra tik pilkojoje natarų zonoje) Lumber 10
Clay 10
Iron 80
Crop 11
2000
Type 1 Crop oasis - +50% grūdų per valandą Lumber 10
Clay 10
Iron 10
Crop 81
2000
2 Crop oasis - +25% grūdų per valandą Lumber 10
Clay 10
Iron 10
Crop 41
1000

Laisvų oazių užkariavimas

Oazę galima užkariauti kelis kartus ją puolant su karžygiu. Prisiminkite, kad oazė turi būti turi būti ne toliau kaip trijų kvadratų atstumu nuo gyvenvietės, kad būtų galima ją užkariauti.
Jums reikia 10 lygio karžygio namų vienai oazei užimti, 15 lygio sekančiai oazei ir 20 lygio trečiai oazei užimti.

Pavyzdys apačioje rodo, kurios oazės (apibraukta raudonai) teoriškai gali būti užkariautos iš juodai pažymėtos gyvenvietės.

Pastaba: iš vienos gyvenvietės galite užkariauti daugiausiai 3 oazes

Conquerable oases


Tikriausiai jau pastebėjote, jog oazės yra pažymėtos skirtingais ženklais. Pirmas dalykas, kurį tie jie parodo - tai oazės duodamas priedas (pavyzdžiui, vienas medienos simbolis reiškia oazę su 25% medienos priedu). Ženklų fono spalva taip pat nurodo, ar oazė priklauso kitam žaidejui. Žemiau esančiame pavyzdyje 1 pažymėta oazė yra laisva, o 2 - užimta.

Conquerable oases

Užimant/puolant žaidėjų nuosavas oazes

Tam, kad atimti oazę iš kito žaidėjo, reikia sunaikinti gynybą ir pulti su karžygiu kelis kartus. Jeigu gynėjui priklauso 3 oazės, jums tereikia vieną kartą užpulti su savo karžygiu. Jeigu gynėjui priklauso 2 oazės, turite pulti du kartus su savo karžygiu. Jei gynėjui priklauso tik viena oazė, reikės pulti 3 kartus su savo karžygiu, tada oazė priklausys jums. 
Pasataba: karžygiai  nepradingsta po oazės prisijungimo, kaip vadai - (senatorius, germanų vadas, kunigaikštis) pradingsta po gyvenvietės užėmimo.

Oazės reidinimas leidžia tavo kariams apiplėšti gyvenvietę, kuriai priklauso oazė, apiplėšta gyvenvietė praranda 10% resursų per vieną plėšimą. Resursai, žaidėjui priklausančioje oazėje vėl prikaupiami po 10 minučių. Taigi puolant oazę 7 minutėms praėjus po pirmojo reido, kariai galės pagrobti tik 7% resursų iš gyvenvietės, kuriai ta oazė priklauso.

Jeigu norite apginti oazę nuo reidų, galite pasiųsti pastiprinimą. Pastiprinimą galima susigrąžinti per tos pačios gyvenvietės susibūrimo vietą. Kariai yra maitinami šios gyvenvietės.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne