TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Pajėgos - karių parengimas ir panaudojimas

Turinys

Įvairių tipų karių parengimas

Šiame puslapyje aprašoma, kaip rengiamos įvairių tipų pajėgos, kur jos gaminamos ir kaip panaudojamos.

Pirmi kariai

Tam, kad parengtumėte pirmus karius ir pradėtumėte juos tvarkyti, turite įrengti susibūrimo vietą, o paskui - kareivines.

Kai pastatysite kareivines, galėsite rengti pirmus karius. priklausomai nuo savo genties.

Pirmi kariai
Legionierius Legionierius Romėnų pajėgos
Pėstininkas su kuoka Pėstininkas su kuoka Germanų pajėgos
Falanga Falanga Galų pajėgos

Kiti kariai. Kaip išrandami nauji karių tipai

Norėdami treniruoti kitų tipų karius, turite:

 • Įvykdyti reikalavimus tam tikram karių tipui treniruoti. Tai gali būti pastatai ar technologijos.
 • Išrasti reikiamą karių tipą akaremijoje. Išradimai gali būti gana brangūs. Išradimų sąnaudas ir trkmes galite rasti akademijoje.
 • Pagaminti naujas pajėgas atitinkamame pastate (tai yra aprašoma šiame puslapyje).

Pastaba: Išradimai galioja tik tai gyvenvietei, kurioje jie padaryti. Norėdami gaminti naujų tipų pajėgas kitoje gyvenvietėje, turėsite pasistatyti ten akademiją ir atlikti visus reikiamus išradimus, nepriklausomai nuo to, ar tai jau darėte pirmoje gyvenvietėje. Jei gyvenvietė užkariaujama, visi atlikti išradimai prarandami.

Pažangesni pėstininkų tipai - kareivinės

Pėstininkai treniruojami kareivinėse. Kai išrasite akademijoje naują karių tipą, pradėsite rengti šiuos karius kareivinėse.

Pažangesni pėstieji kariai
Pretorionas Pretorionas Romėnų pajėgos
Imperionas Imperionas
Ietininkas Ietininkas Germanų pajėgos
Pėstininkas su kirviu Pėstininkas su kirviu
Žvalgas Žvalgas
Pėstininkas su kardu Pėstininkas su kardu Galų pajėgos

Raitininkai - arklidė

Pastačius ginklų kalvę, galėsite pastatyti arklidę, kurioje treniruojami raitininkai. Taip pat, turėti arklidę būtina tam, kad galėtumėte išrasti visų tipų raitininkus.

Kai išrasite akademijoje naują raitininkų tipą, pradėsite treniruoti šiuos kariusit arklidėje.

Raitieji kariai
Raitas legatas Raitas legatas Romėnų pajėgos
Equites Imperatoris Imperatoriaus raitelis
Cezario raitelis Cezario raitelis
Paladinas Paladinas Germanų pajėgos
Germanų raitelis Germanų raitelis
Pėdsekys Pėdsekys Galų pajėgos
Raitas perkūnas Raitas perkūnas
Raitas druidas Raitas druidas
Raitas hedujas Raitas hedujas

Pabūklai - dirbtuvės

Norėdami gaminti pabūklus, turite pasistatyti dirbtuves.

Pirmą turite išrasti tam tikrą pabūklų tipą akademijojs, po to galėsite statyti jį savo dirbtuvėse.

 • Taranai, mūradaužiai yra vieninteliai pabūklai, galintys griauti sienas.
 • Ugninės katapultos, katapuotos, trebušetai yra vieninteliai pabūklai, galintys griauti pastatus. Norint užkariauti gyvenvietę, būtina sugriauti jos valdovų rūmus arba rezidenciją.
Pabūklai
Mūradaužys Mūradaužys Romėnų pajėgos
Ugninė katapulta Ugninė katapulta
Taranas Taranas Germanų pajėgos
Katapulta Katapulta
Taranas Taranas Galų pajėgos
Trebušetas Trebušetas

Plėtros pajėgos

Savo karalystės pletrai galite panaudoti 2 tipų specialias pajėgas:

Kolonistai:

 • Jie gali įkurti naują gyvenvietę, kuri atsiras vien su gyvenamuoju pastatu - panašiai kaip Jūsų pirmoje gyvenvietė žaidimo pradžioje.
 • Kolonistams išauklėti nereikia JOKIŲ papildomų išradimų.

Vadovai (senatorius, vadas, kunigaikštis)

 • Jie gali sumažinti priešo gyvenvietės lojalumą ir atimti jį Jūsų naudai.
 • Norėdami išauklėti vadovą, pirmą turite išrasti šį pajėgų tipą akademijoje. Vadovų parengimas yra LABAI brangus. Prieš tai, kai nuspręsite tai padaryti, būtinai perskaitykite toliau esančią informaciją.

Kolonistai ir vadai rengiami valdovų rūmuose arba rezidencijoje.

Rezidencijos 10-me lygyje galima pagaminti 3 kolonistus ARBA 1 vadovą. Paskui galėsite vėl tai padaryti 20-me lygyje. Valdovų rūmai leidžia tai padaryti tris kartus - 10-me, 15-me ir 20-me lygyje.

Norėdami įsitikinti, kiek kartų dar galite pasigaminti plėtros pajėgas tam tikroje gyvenvietėje (ir panaudoti jas), pasitikrinkite informaciją šios gyvenvietės  valdovų rūmuose arba rezidencijoje.

Plėtros pajėgos
Senator Senatorius Romėnų pajėgos
Kolonistas Kolonistas
Vadas Vadas Germanų pajėgos
kolonistas Kolonistas
Kunigaikštis Kunigaikštis Galų pajėgos
Kolonistas Kolonistas

Karių panaudojimas

Visi karių tipai turi tam tikras puolimo ir gynybos savybes. Šios savybės skiriasi, taigi turite į tai atsižvelgti, norėdami efektyviai panaudoti savo karius.

Be to, kiekviena gyvenvietė turi nuosavą gynybos pajėgumą. Tai reiškia, kad net atakuojant kaimą, kuriame nėra jokių pajėgų, galima prarasti tam tikrą kiekį karių. Nuosavas pajėgumas priklauso nuo rezidencijos ar valdovų rūmų, gybinių sienų lygio bei dorovės.

Yra limitas, kiek gali būti išvykstančių karių. Šis limitas nustatytas 10 tūkst. judėjimų paskyrai. 

Gynyba

Kai kurių tipų pajėgos (romoėnų legionieriaipretorionai; germanų ietininkaipaladinai; galų falangos ir raiti druidai) laikomi gynybai skirtais vienetais. Geriausios jų savybės - gynybinės. VIeni geriau ginasi prieš pėstininkus, kiti - prieš raitininkus. Geriausia  turėti tiek vienų, tiek kitų, kad gyvenvietė būtų apsaugota nuo įvairių rūšių puolančių pajėgų.

Puolimo metu visos gyvenvietėje esančios pajėgos ją gina. Jūs galite nusiųsti pajėgas į kitą savo gyvenvietę ar į draugo gyvenvietę pastiprinimui, tokiu būdu padėdami ją ginti. Tik įsitikinkite, kad siunčiami kariai atvyktų dar prieš puolimą. Grupinis pastiprinimas yra efektyviausias gynybos būdas prieš stiprų puolimą, su mažiausiais nuostoliais. 

Padidinti karių gynybinį pajėgumą galima šarvų kalvėje, karių gimtojoje gyvenvietėje.

Puolimas

Kai kurių tipų pajėgos (romėnų legionieriai, imperionai, imperatoriaus raiteliaicezario raiteliai; germanų pėstininkai su kuokomis, pėstininkai su kirviaisgermanų raiteliai; galų pėstininkai su kardaisraiti perkūnai ir raiti hedujai) laikomi puolimui skirtais vienetais. Puolant jie padaro priešui daugiau žalos, negu ginantis.

Padidinti karių puolimo pajėgumą galima ginklų kalvėje, karių gimtojoje gyvenvietėje.

Užpulti priešą galima dviem būdais.

Reidas

Paprastai reidas taikomas siekiant pagrobti resursus. Puolantys kariai trumpam lankosi priešo gyvenvietėje, paima tiek grobio, kiek gali panešti, ir greitai nuvyksta namo.

Taip pat reido tikslu gali būti priešo gynybos sumažinimas, vengiant rimto mūšio ir didelių aukų - paptastai abejose pusėse lieka sveikų karių.  

Geriausiai reidui tinkamos pajėgos:

Pėstininkai su kuokomis  taip pat turi privalumų reiduose: jie yra pigūs ir greitai atsiperka. Be to, jų puolimo pajėgumas leidžia gana efektyviai naikinti gynybą, kurį spėja pagaminti priešas tarp antpuolių. 

Nors paladinas nelaikomas puolimo kariu, jis dėl savo sugebėjimo gabenti didelį krovinį vienintelis gali konkuruoti su greitaisiais raitais perkūnais, o pagaminę jį žaidimo pradžioje galėsite lengvai susidoroti su priešų pėstinainkai su kuokomis, kurie yra visiškai bejėgiai prieš visus raitininkus.

Ataka

Šis puolimo būdas taip pat gali būti panaudojamas siekiant pagrobti resursus. Tačiau jis sukeliai žymiai daugiau aukų abejose pusėse - kariuomenės kovoja iki pergalės - kol bus nukautas paskutinis pralaiminčios pusės kareivis.

Atakuojant

 • kaunamasi tol, kol gyvas bent vienas priešo karys;
 • išlaisvinami spąstuose įstrigę draugiški kariai (jei po mūšio išgyveno bent vienas Jūsų karys);
 • galima griauti sienas ir pastatus (su taranais arba katapultomis);
 • galima sumažinti priešo gyvenvietės lojalumą ir užkariauti ją (su vadovais).

Sienos suteikia žymų gynybos priedą. Griaudami sienas atakos metu, taranai sumažina aukų skaičių puolėjo gretose. Kartais tai gali turėti lemiamąją reikšmę - neišvengiamas pralaimėjimas pavirs šlovinga pergale. Kuo daugiau taranų, tuo lengviau sugriauti sieną.

Vadovų veikimas užkariaujant gyvenvietes aprašomas straipsnyje "Gyvenviečių užkariavimas".

Žvalgyba

Žvalgai (romėnų raiti legatai, germanų pėdsekiai, galų žvalgai) gali būti panaudojami surenkant duomenis apie priešo gynybą ir neleidžiant priešui išžvalgyti savo gyvenvietes.

Žvalgai siunčiami į priešo gyvenvietes ir bando surinkti duomenis apie:

 • Gyvenvietėje esančias pajėgas ir resursus
  arba
 • Gyvenvietėje esančias pajėgas ir gynybai įtakos turinčių pastatų lygius (sienų ir rezidencijos arba valdovų rūmų).

Jei priešo gyvenvietėje yra priešo žvalgų, dalis Jūsų žvalgų žus ir žvalgymas bus pastebėtas priešo. Jei bent vienas Jūsų žvalgas liko gyvas, Jūs gausite žvalgybos duomenis.

Patariama turėti kiekvienoje gyvenvietėje bent mažiausią kiekį žvalgų (5-30) tam, kad pastebėtumėte, kai priešas bando Jus išžvalgyti - vadinasi jis ruošiasi Jus užpulti  ir turite imtis atitinkamų priemonių. Taip pat patariama turėti didelį kiekį žvalgų svarbiausiose gyvenvietėse (daugiagrūdžiuose, sostinėje, puolimo bazėje), tam, kad išvis neleistumėte jų išžvalgyti.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne