TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Pastatai - kariuomenė - apibūdinimas

Kariuomenės pastatai

Kariuomenės pastatų gupę sudaro pastatai, kur ruošiamos, tobulinamos, tvarkomos Jūsų pajėgos, o taip pat gynybiniai įrengianiai. Šių pastatų yra pakankamai nemažai, toliau jie trumpai apibūdinami. 

Karių parengimas - - kareivinės, arklidės ir dirbtuvės
Tam, kad turėtumėte nuosavą kariuomenę, turite parengti karius. Skirtingų tipų kariai rengiami skirtingose vietose. 

Intensyvus karių parengimas - - didžiosios kareivinės ir didžiosios arklidės
Kai resursų turite pakankamai, kariuomenės parengimą stabdo tik treniravimo trukmės. Tuomet verta statyti didžiausias kareivines arba arklides šalia paprastųjų. Didžiosiose kareivinėse ir arklidėse kariai parengiami lygiai taip pat, tačiau kainuoja trigubai brangiau. Žinoma, išlaidos gana nemažos, tačiau žaidimo brandžioje stadijoje tai apsimoka - galėsite nepertraukiamai gaminti dvigubai daugiau karių, o tai yra labai aktualu, jei laikotės puolėjo taktikos. 

Gynyba - - spąstinė, mūrinė sienagynybinis pylimas ir statinė tvora
Kad ir kokiu agresyvu puolėju bebūtumėte, pastoviai tenka ir gintis. Kiekvienos genties gynybinių sienų savybės skiriasi. Sienos prideda gyvenvietėje esančioms pajėgoms papildomą pajėgumą ginantis. Didžiausią priedą - 80% - suteikia 20-jo lygio romėnų gynybinė siena. Papildomai bazinis miesto gynybinis pajėgumas (t. y. kiek puolančių priešų žus net nesant jokioms gynybinėms pajėgoms) kyla priklausomai nuo lygio iki 200 % esant 20-jam romėnų mūrinės sienos lygiui.

Be tvoros, galai dar turi spąstinę. Šiame pastate galima pagaminti iki 400 spąstų. Puolantys priešai, patekę į spąstus, tampa belaisviais.  

Išradimai ir patobulinimai - - akademijakalvė
Norėdami rengti naujų tipų pajėgas, pirmą turite išrasti jas akademijoje. O kai turėsite pakankamai daug karių, norėsite padaryti juos stipresniais. Tai gali būti padaryta tobulinant tam tikro tipo pajėgas kalvėje. Kalvėje padidinamas karių gynybinis pajėgumas ir kartu puolimo sugebėjimai.

Ypatingi - - karžygio namai ir susibūrimo vieta
Susibūrimo vietą būtina turėti tam, kad galėtumėte statyti daugelį kitų karinių pastatų. Ją galima įrengti vienintelėje tam skirtoje aikštelėje - gyvenvietės viduryje, truputi žemiau ir dešiniau gyvenemojo pastato. Susibūrimo vietoje tvarkomi visi kariuomenės judėjimai. Karžygio namai leidžia karžygiui užkariauti oazę.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne