TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Kaip atimti artefaktą iš kito žaidėjo?

Tam, kad užgrobtumėte artefaktą, turite visiškai sugriauti priešo iždinę kurioje jis laikomas, o po to dar kartą atakuoti (ataka, bet ne reidu) gyvenvietę su artefaktu iš gyvenvietės, kurioje turite paruoštą iždinę. Jei žaidžiate ne klasikiniame (T2) serveryje, puolančioje kariuomenėje turi būti Jūsų karžygis, ir jis turi likti gyvas, kitaip atimti artefakto nepavyks. Pyvenvietės poveikio artefaktui saugoti reikia 10-jo lygi iždinės, account'o poveikio ir unikaliam artefaktui - 20-jo lygio iždinės.

Paprastai artefaktas yra gerai ginamas, todėl ruošiantis užkariauti artefaktą būtų prasminga pasinaudoti mūšio simuliatoriumi susibūrimo vietoje - apskaičiuokite, kiek karių ir karapultų teks siųsti, kad sugriautumėte priešo iždinę ir sėkmingai atimtumėte artefaktą.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne